Duitsland maakte 2,9 miljard winst met hulp aan Griekenland

21 juni 2018

Duitsland heeft sinds het eerste reddingsplan voor Griekenland in 2010 ongeveer 2,9 miljard euro verdiend aan rentewinst. Dat blijkt uit het officiële antwoord van de regering op een vraag van De Groenen.

De winst komt voornamelijk uit de aankoop van Griekse staatsobligaties onder het zogenaamde Securities Markets Program (SMP) van de Europese Centrale Bank. De afspraak was dat de SMP-winsten van andere eurolanden aan Griekenland werden uitbetaald als Athene aan alle verplichtingen zou voldoen.

Duitsland deed dat volgens het antwoord van de regering twee keer. In 2013 werd door de Bundesbank (de Duitse centrale bank) 527 miljoen euro winst overgedragen aan Griekenland, in 2014 ging ongeveer 387 miljoen naar het Europese noodfonds (ESM). In 2013 werd een totaal van twee miljard euro naar Griekenland overgemaakt. In 2014 ging ongeveer 1,8 miljard euro naar een geblokkeerde rekening van het ESM.

Het document van het ministerie van Financiën laat zien dat de Bundesbank tegen het einde van vorig jaar 3,4 miljard euro aan rente had verdiend op Griekse obligaties die in 2010-11 waren gekocht. In totaal blijft er een winst over van 2,9 miljard euro.

“In tegenstelling tot alle rechtse mythen, profiteerde Duitsland massaal van de crisis in Griekenland”, zei Sven-Christian Kindler, het parlementslid van De Groenen die de vraag aan het ministerie van Financiën stelde. “Het kan niet zo zijn dat de federale overheid de Duitse begroting herkapitaliseert met miljarden aan Griekse rente-inkomsten.”

Hij pleit daarom voor schuldverlichting voor de Grieken. “Griekenland heeft hard gewerkt en zijn verplichtingen nagekomen, nu moet de Eurogroep zijn belofte nakomen”, aldus Kindler.


Griekenland maakt rentree op kapitaalmarkt

25 juli 2017

Griekenland heeft voor het eerst in drie jaar weer voet gezet op de financiële markten. Met de uitgifte van staatsobligaties met een looptijd van vijf jaar heeft de overheid 3 miljard euro opgehaald.

De emissie van obligaties was een test om te zien of investeerders weer vertrouwen hebben in Griekenland sinds de financiële crisis. Lange tijd kon Griekenland wegens een gebrek aan vertrouwen in de Griekse staatsobligaties alleen tegen torenhoge rentes geld lenen.

Er was veel belangstelling voor de veiling. Vanwege de grote belangstelling kon Griekenland de rente op de obligaties naar beneden bijstellen, van een geplande 4,875 procent naar 4,625 procent.

De opbrengst van de emissie gebruikte Griekenland voor de gedeeltelijke aflossing van Griekse obligaties die aflopen in 2019.


‘Griekse crisis leverde Duitsland 100 miljard op’

11 augustus 2015

kassa

De Griekse schuldencrisis heeft Duitsland geen windeieren gelegd. Sinds 2010 heeft de Duitse overheid 100 miljard euro (ruim drie procent van het totale bbp) uitgespaard.

Dat hebben economen van het Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung in Halle (IWH) becijferd. Zij bekeken de evolutie van de rente tussen 1 oktober vorig jaar en half juli dit jaar.

Hoe groter de vraag naar overheidsobligaties wordt, hoe minder rente de overheid moet betalen. De langetermijnrente is zelfs een paar keer in het rood gegaan, wat betekent dat beleggers rente moeten betalen om geld te lenen van de Duitse overheid.

Omdat beleggers hun toevlucht zochten in veilige Duitse obligaties, zijn voor Duitsland de kosten om te lenen tussen 2010 en 2015 drastisch gedaald. Bij iedere dreigende Grexit ging het rendement op Duitse obligaties omlaag, bij goed nieuws uit Griekenland steeg het rendement weer.

Zelfs als Griekenland zijn schulden niet kan terugbetalen, profiteert Duitsland. De schade zou dan 90 miljard euro zijn (inclusief het geld van het derde steunpakket) en dat is minder dan het voordeel dat de afgelopen vijf jaar werd behaald.

Niet alleen de Duitsers profiteren van de Griekse crisis. Ook de VS, Nederland en Frankrijk hebben er volgens het IWH-rapport geld aan overgehouden, maar wel in mindere mate.


ECB verhoogt noodsteun voor Griekenland

14 april 2015

ecbDe Europese Centrale Bank (ECB) heeft het maximale bedrag dat als noodsteun aan Griekse banken kan worden verleend verhoogd met 800 miljoen euro. Dat melden anonieme bronnen bij de ECB, schrijft de Wall Street Journal.

De totale omvang van de zogeheten Emergency Liquidity Assistance (ELA) werd bij een bestuursvergadering van de ECB opgevoerd tot 74 miljard euro, aldus ingewijden. Deze steun kan worden verstrekt door de centrale bank van een euroland.

Het ELA-steunprogramma voor Griekenland zou al meerdere keren zijn vergroot. De leningen uit de Emergency Liquidity Assistance hebben een hogere rente dan de standaard leningen van de ECB en het kredietrisico blijft bij Griekenland.

Griekse banken werden gedwongen tot het gebruik van de ELA nadat de ECB hen verbood nog meer geld aan de Griekse overheid te lenen

In januari klopten de Alpha Bank en Eurobank bij de Griekse centrale bank aan voor tijdelijke noodleningen. Het zou gaan om een bedrag van meer dan vijf miljard euro.

De kapitaalpositie van de twee Griekse banken was verslechterd doordat spaarders (een deel van) hun geld van de bank haalde na de aankondiging van vervroegde verkiezingen.


Fitch verlaagt rating Griekenland naar CCC

28 maart 2015

fitchKredietbeoordelaar Fitch heeft Grieks staatspapier verder afgewaardeerd. De rating is met twee trappen verlaagd naar ‘CCC’. In het systeem van Fitch is C de laatste categorie voor ‘in default’ ofwel failliet.

Een nieuwe beoordeling van Griekenland stond eigenlijk pas voor medio mei op de agenda. Maar de ontwikkelingen in Griekenland maakten volgens het ratingbureau een eerdere rapportage nodig.

“Het gebrek aan toegang tot de markt, de onzekerheid over een snelle deblokkering (van de internationale hulp) en de spanning binnen de Griekse bankensector zetten een extreme druk op de financiering van de Griekse staat”, aldus de rapportage van Fitch.

Eerder kreeg het land nog de beoordeling B, nu is dat gedaald naar CC, twee stappen lager. Fitch verwacht in Griekenland dit jaar een groei van 0,5%. In december was de groeiverwachting nog 2,5%, in januari was dat al gedaald naar 1,5%.


ECB blijft streng voor Griekenland

5 maart 2015

euro syntagmaDe Europese Centrale Bank (ECB) houdt voorlopig vast aan de aangescherpte regels voor Griekse staatsobligaties.

Die kunnen pas weer als onderpand voor leningen bij de ECB worden gebruikt als Griekenland voldoet aan de afspraken die zijn verbonden aan de noodsteun voor het land, zei ECB-president Mario Draghi.

Vorige maand besloot de ECB om Griekse staatsobligaties niet langer als onderpand te accepteren. Tot dat moment werd voor Griekse obligaties een uitzondering gemaakt op de regels, die stellen dat dergelijke risicovolle leningen niet als onderpand mogen gelden.

Een nieuwe uitzondering is volgens Draghi mogelijk als toezichthouders van de ECB, de Europese Commissie en het IMF vinden dat Griekenland weer aan de eisen op het gebied van economische hervormingen en bezuinigingen voldoet.

Draghi benadrukte dat de ECB Griekse banken al zo’n 100 miljard euro (68 procent van het Griekse bruto binnenland product) heeft geleend. “Je zou kunnen zeggen dat de ECB de centrale bank van Griekenland is”, aldus de Italiaan.


Griekenland gaat de markt weer op

9 april 2014

vlag eurosVoor het eerst sinds 2010 gaat Griekenland weer staatsobligaties uitgeven en op eigen kracht geld ophalen op de internationale kapitaalmarkt. Met de uitgifte van obligaties wil de regering minstens twee miljard euro ophalen.  Dat maakte het Griekse ministerie van Financiën bekend.

Het ministerie heeft een aantal zakenbanken ingehuurd om de uitgifte van de obligaties voor te bereiden. Een van die banken is Goldman Sachs, die de Griekse regering jarenlang hielp om de werkelijke hoogte van de staatsschuld te verbloemen.

De Griekse oppositie keerde zich tegen de obligatieverkoop. “Een terugkeer naar de markten is een ding, maar de crisis de rug toekeren een ander”, liet Democratisch Links weten.

De rente op een tienjarige lening daalde na aankondiging voor het eerst in vier jaar onder de 6%. Op het hoogtepunt van de crisis in 2012 stond de rente even boven de 40%. Een rente boven de 7% wordt gezien als financieel onhoudbaar.

Griekenland is sinds 2010 afhankelijk van steun van de eurolanden en het Internationaal Monetair Fonds omdat het land alleen nog tegen torenhoge rentes geld kon lenen op de kapitaalmarkt.

De Griekse overheid leent al wel geld voor de korte termijn op de internationale markten. Deze week leende Athene 1,3 miljard euro voor een looptijd van zes maanden tegen een rente van 3%. Dit is ruim een half procentpunt lager dan een maand geleden moest worden betaald.


Kredietwaardigheid Griekenland verhoogd

30 november 2013

moodysKredietbeoordelaar Moody’s heeft de kredietwaardigheid van Griekenland naar boven bijgesteld.

Het ratingbureau heeft Griekse staatsobligaties aangepast van C naar Caa3. De verhoging van twee stappen gaat gepaard met een ‘stabiel vooruitzicht’. Moody’s had Griekenland in maart 2012 op rating C gezet, de allerslechtste rating in zijn tabel.

Moody’s baseert de hogere kredietwaardigheid op de vooruitgang die Griekenland maakt bij de begrotingsconsolidatie en de verbetering van de economische vooruitzichten ondanks de lage groei en politieke onzekerheid.

“De Griekse economie is na bijna zes jaar van recessie het dieptepunt voorbij”, aldus Moody’s. “We verwachten dat de regering haar doelstelling zal halen van een primair evenwicht dit jaar en dat er in 2014 een overschot zal zijn.”

De kredietbeoordelaar verwacht dat de Griekse begroting gericht blijft op besparingen door structurele hervormingsmaatregelen in plaats van verdere bezuinigingen.

De andere ratingagentschappen, Fitch en Standard & Poor’s, verhoogden hun rating voor Griekenland al eerder.


IMF wil steun Griekenland opschorten

20 juni 2013

greece-euro-crisisAls de Europese leiders een financieringstekort van drie tot vier miljard euro niet weten op te vullen, zal het Internationaal Monetair Fonds (IMF) de uitbetaling van noodsteun aan Griekenland eind juli stopzetten.

Dat schrijft de Britse zakenkrant Financial Times op basis van ingewijden.

Het tekort in het steunprogramma van in totaal 172 miljard euro kwam aan het licht nadat centrale banken weigerden de Griekse staatsobligaties die zij bezitten ‘door te rollen’. Daarbij worden oude obligaties afgelost en worden er nieuwe verstrekt met gelijke waarden.

Door het tekort worden  de Europese ministers van Financiën gedwongen om naar alternatieven te zoeken. Volgens een van de ingewijden is zelfs een nieuw steunpakket niet uitgesloten.


Griekse obligaties niet langer geldig als onderpand

20 juli 2012

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft besloten om Griekse staatsobligaties tijdelijk niet meer te accepteren als onderpand voor andere leningen.

Deze beslissing heeft directe gevolgen voor Griekse banken, die het Griekse staatspapier veel aanbieden aan de ECB als onderpand voor nieuwe kredieten. Deze banken kunnen in de tussentijd hun financieringsbehoefte ledigen bij de Griekse centrale bank, aldus de ECB.

De maatregel gaat op 25 juli in en zal pas worden herzien als de trojka (EU, ECB en IMF) met nieuwe bevindingen over de situatie in Griekenland komt, zo liet de Europese Centrale Bank weten. De trojka onderzoekt of Griekenland zich houdt aan de afspraken die zijn gemaakt bij het beschikbaar stellen van 240 miljard euro aan noodleningen.