IMF ‘in principe’ akkoord met nieuwe lening

21 juli 2017

Het IMF heeft voorlopige goedkeuring gegeven aan een nieuwe lening van 1,6 miljard euro aan Griekenland. De lening is onderdeel van het reddingsplan voor Griekenland.

Het Internationaal Monetair Fonds had zijn steun eerder toegezegd, maar stelde toekomstige schuldverlichting voor de Grieken daarbij als voorwaarde. Het IMF vindt de Griekse schuld onhoudbaar.

Dat het IMF ‘in principe’ akkoord is met de kapitaalinjectie, betekent niet automatisch dat de geldkraan voor de Grieken vanuit Washington opengaat. Eerder zei het IMF dat het pas wil uitkeren als Griekenland, de Europese Unie en het IMF concreet hebben vastgelegd hoe die schuld moet worden geherstructureerd.

Het IMF voorziet voor 2030 een schuld van 150 procent van het bruto binnenlands product.


Griekse minister: ‘Gedrag van Schäuble is oneerlijk’

15 juni 2017

De Griekse minister van Economische Zaken Dimitris Papadimitriou heeft in een interview met Die Welt kritiek geuit op de Duitse minister van Financiën Wolfgang Schäuble. De Duitser erkende dat Griekenland belangrijke hervormingen heeft doorgevoerd, maar blijft de optie van schuldverlichting blokkeren. Papadimitriou vindt dat oneerlijk.

“Zelfs Wolfgang Schäuble zei dat we hebben voldaan aan alle eisen, maar toen veranderde hij ineens van gedachten”, zei Papadimitriou tegen de krant. “Ik heb Schäuble nog nooit ontmoet en ik wil niet onbeleefd zijn, maar zijn gedrag komt op mij oneerlijk over.” Volgens Papadimitriou zet het Duitse verzet tegen verlichting van de Griekse schuld vraagtekens bij het idee en de structuur van de eurozone. “Griekenland wordt gebruikt als offerlam”, aldus de Griekse minister.

Schäuble meent dat het akkkoord van de eurogroep van mei 2016 moet blijven gelden. Daarin is opgenomen dat pas na het aflopen van het huidige hulpprogramma in de zomer van 2018 beslist zal worden over een mogelijke schuldverlichting voor de Grieken. Volgens de Duitser helpt een verlichting van de Griekse schuldenlast niet bij een duurzame groei van de economie, maar heeft het juist een tegengesteld effect.

De eurogroep keurde vandaag de  uitbetaling van een nieuw deel van de lening uit het derde hulpprogramma goed nadat IMF-baas Christine Lagarde deelname van het IMF had beloofd. Voorwaarde is wel dat er schuldverlichting komst voor de Grieken, want het IMF meent dat de schuld onhoudbaar is. Deelname van het IMF aan het lopende steunprogramma voor Griekenland is altijd een eis van Duitsland en Nederland geweest.

Griekenland kan nu een lening van zo’n 8,5 miljard euro tegemoetzien. De Grieken hebben in juli geld nodig om eerdere leningen af te kunnen lossen, aan onder meer het IMF en de ECB. Verlichting  van de Griekse schuld zal niet ter sprake komen, Volgens Dijsselbloem is dat pas aan de orde in 2018, als het huidige programma is afgerond.


Duitse minister: Schuldverlichting voor Grieken

22 mei 2017

De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Sigmar Gabriel vindt dat er concreet werk gemaakt moet worden van schuldverlichting voor Griekenland.

“Steeds opnieuw wordt een schuldverlichting beloofd aan Griekenland wanneer de hervormingen worden doorgevoerd”, zegt Gabriel in de Süddeutsche Zeitung. “Nu moeten we die beloftes waarmaken. Het mag niet mislukken als gevolg van een Duits verzet.” De SPD-politicus gaat daarmee in tegen de minister van Financiën Wolfgang Schäuble (CDU), die fel tegen verlichting van de Griekse schuld is.

Schäuble meent dat het akkkoord van de eurogroep van mei 2016 moet blijven gelden. Daarin is opgenomen dat pas na het aflopen van het huidige hulpprogramma in de zomer van 2018 beslist zal worden over een mogelijke schuldverlichting voor de Grieken. Volgens de Duitse minister helpt een verlichting van de Griekse schuldenlast niet bij een duurzame groei van de economie, maar heeft het juist een tegengesteld effect.

Vandaag komen de ministers van Financiën van de Eurozone bij elkaar in Brussel om te praten over verdere hulpleningen voor Griekenland. Athene heeft in juli geld nodig om een deel van de voorgaande leningen te kunnen afbetalen. Griekenland is al sinds 2010 afhankelijk van financiële steun van de eurozone en het Internationaal Monetair Fonds. De leningen van bijna 260 miljard euro hebben een looptijd tot 2058.

Vorige week stemde het Griekse parlement met een kleine meerderheid in met een nieuw pakket bezuinigingsmaatregelen dat 4,9 miljard euro moet opleveren.


IMF: Griekse schuld op lange termijn ‘explosief’

27 januari 2017

euro muntenDe Griekse schuld is ‘onhoudbaar’ en zal zonder schuldverlichting in 2060 opgelopen zijn tot 275 procent van het bruto binnenlands product. Dat schrijft het International Monetair Fonds (IMF) in een gelekt rapport dat de Wall Street Journal heeft ingezien.

In de voorlopige evaluatie, die bestemd is voor een IMF- bestuursvergadering op 6 februari, staat dat de Griekse schuld onhoudbaar is, ‘zelfs als alle hervormingen volledig worden toegepast’.

De staatsschuld en de financieringsbehoefte van Griekenland zullen volgens het IMF op de lange termijn ‘explosief’ worden. De staatsschuld van Griekenland is sinds het begin van de financiële crisis gestegen tot ongeveer 180 procent van het bruto binnenlands product.

De verwachtingen van het IMf zijn een stuk pessimistischer dan die van de Europese schuldeisers. De baas van het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM) Klaus Regling zei eerder deze week dat de Griekse schuld in verhouding met het bruto binnenlands product in 2060 met ongeveer 20 procentpunten kan dalen wanneer alle hervormingen volledig worden uitgevoerd.

Op basis van het rapport lijkt het onwaarschijnlijk dat het IMF zal deelnemen aan het derde reddingsplan voor Griekenland. Het IMF en de eurolanden zitten al lange tijd niet op één lijn. Het IMF pleit al langer voor verlichting van de Griekse schuld om de overheidsfinanciën te verbeteren en stelt dit als voorwaarde om deel te nemen in het nieuwste steunprogramma voor Griekenland. De eurolanden – met name Duitsland – voelen hier niets voor.

In het gelekte rapport roept het IMF de EU op om veel meer te doen om de schulden van Griekenland te verlichten. Uitstel voor de rentelasten tot 2040 en verlenging van de looptijd van de leningen tot 2070 zouden mogelijke opties zijn.


Groen licht voor beperkte Griekse schuldverlichting

23 januari 2017

schuldverlichtingHet Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM) en de Europese Financiële Stabiliteitsfaciliteit (EFSF) hebben de deblokkering van kortlopende schuldverlichting maatregelen voor Griekenland goedgekeurd.

De eurolanden hebben een aantal maatregelen voor een verlichting van de Griekse staatsschuld goedgekeurd. Eind volgende week wordt er groen licht gegeven. Volgens ESM-directeur Klaus Regling is het ‘een belangrijke stap in de richting van een verbetering van de houdbaarheid van de Griekse schuld’.

Als de maatregelen op korte termijn volledig worden uitgevoerd, verwacht Regling dat de Griekse schuld in verhouding met het bruto binnenlands product in 2060 met ongeveer 20 procentpunten is verminderd. Om het programma te laten slagen, moet Griekenland volgens het ESM wel blijven hervormen.

In december vorig jaar werd de beloofde verlichting van de Griekse schuldenlast nog opgeschort door de Eurogroep nadat de Griekse premier aankondigde extra geld uit te willen spenderen aan een aantal sociale maatregelen. Volgens de Eurogroep was die actie niet in lijn met de afspraken uit het steunprogramma voor Griekenland.

Het kostte Athene enkele weken om de kredietverleners ervan te overtuigen dat Griekenland trouw bleef aan de belofte om te hervormen en inspanningen te leveren om de staatsschuld af te bouwen.


Brief van Griekse minister aan schuldeisers uitgelekt

27 december 2016

tsakalotosDe Griekse minister van Financiën Efklidis Tsakalotos heeft de internationale schuldeisers schriftelijk beloofd dat Griekenland zich volledig zal houden aan de verplichte hervormingen.

De brief aan Eurogroep-voorzitter Jeroen Dijsselbloem en Europees noodfonds-topman Klaus Regling werd gelekt naar de pers. De krant To Vima publiceerde hem op de website.

Tsakalotos schrijft dat de 617 miljoen euro die premier Tsipras onder 1,6 miljoen gepensioneerden met een laag inkomen wil verdelen, een eenmalige betaling is en geen structureel onderdeel van een pensioenhervorming. Deze actie van de Griekse regering viel niet goed bij enkele eurolanden, waaronder Duitsland.

Ook schrijft de Griekse minister dat de opschorting van de btw-verhoging voor eilanden die getroffen zijn door de vluchtelingencrisis alleen geldt voor 2017 en is opgenomen op de begroting van komend jaar. In de brief erkent hij dat dergelijke maatregelen met fiscale gevolgen eerst besproken moeten worden met de instellingen, die daarna hun goedkeuring moeten geven.

“Ik hoop dat deze verduidelijkingen de Eurogroep geruststellen dat we ons voor de volle honderd procent inzetten om onze verplichtingen na te komen. Niet alleen als het gaat om de inhoud van de afspraken, maar ook in de samenwerking met onze partners”, zegt Tsakalotos.

De brief overtuigde Eurogroep-voorzitter Dijsselbloem vorige week om de gesprekken over Griekse schuldverlichting weer op te pakken. Twee weken geleden was de beloofde schuldverlichting weer in de koelkast gezet, nadat eerder deze maand een akkoord werd bereikt.

Oppositiepartij Nea Dimokratia eiste dat de brief van Tsakalotos openbaar zou worden gemaakt. De partij noemde premier Tsipras ‘de beste bondgenoot van extremisten in Europa die Griekenland gevangen willen houden in eindeloze bezuinigingen’.

“Het is een brief van berouw, ondergeschiktheid en permissie”, aldus een woordvoerder van Nea Dimokratia na openbaring van Tsakalotos’ brief.


Gesprekken over Griekse schuldverlichting hervat

24 december 2016

dijsselbloemDe gesprekken over een beloofde verlichting van de Griekse schuldenlast worden voortgezet. Dat heeft Eurogroep-voorzitter Jeroen Dijsselbloem laten weten.

Een brief van de Griekse minister van Financiën Efklidis Tsakalotos heeft Dijsselbloem overtuigd. In de brief zou Tsakalotos hebben beloofd dat Griekenland zich houdt aan de hervormingsplannen.

Tien dagen geleden hadden de eurolanden de verlichting van de Griekse schuldenlast opgeschort omdat premier Tsipras 617 miljoen euro wilde verdelen onder 1,6 miljoen gepensioneerden met een laag inkomen. De eenmalige uitkeringen komen in de plaats van een kerstbonus die Athene op last van zijn schuldeisers moest schrappen en worden betaald uit het primaire overschot op de begroting.

Volgens Dijsselbloem meenden ‘sommige lidstaten’ dat de actie van de Griekse regering mogelijk niet in lijn was met eerder gemaakte afspraken in het steunprogramma voor Griekenland. Met name Duitsland maakte bezwaar. Voor schuldverlichting moeten alle eurolanden het met elkaar eens zijn.

Nadat de beloofde schuldverlichting voor Griekenland in de koelkast was gezet, waarschuwde Eurocommissaris Pierre Moscovici voor het veroorzaken van een tegenstelling ‘tussen schuldverlichting en de rechtvaardigheid en sociale cohesie waar het Griekse volk op rekent’.

De eurogroep besloot op 5 december tot een (beperkte) schuldverlichting voor Griekenland,  door een aantal aanpassingen te doen in het schuldenpakket, zoals het verlengen van looptijden van leningen en het vastzetten van rentepercentages.