Koeien mogen niet meer grazen rond Drakolimni

8 oktober 2021

De komende drie jaar mag er geen vee grazen rond Rizina en Drakolimni, twee meren in het bergachtige gebied van Zagori, in het noordwesten van Griekenland. Het verbod geldt voor een gebied van 354 hectare.

Aanleiding voor het graasverbod is volgens het Griekse ministerie van Milieu een toename van de veestapel in het gebied. Dit leidde tot overbegrazing, wat negatieve gevolgen heeft voor de weiden die het meer omringen.

Planten worden geheel of gedeeltelijk vernietigd door het vee, er is sprake van bodemerosie en hoge ammoniakniveaus zorgen voor vervuiling van het milieu. De grazende koeien vormen ook een bedreiging voor het leefgebied van wilde geiten, die beschermd worden door nationale en EU-wetgeving.

Het ministerie zegt dat in samenwerking met de regio Epirus drinkplaatsen voor vee worden gecreëerd buiten het uitsluitingsgebied.

Drakolimni (Drakenmeer) ligt op 2050 meter hoogte en is aangewezen als speciaal beschermingsgebied voor wilde vogels in het Natura-netwerk van de EU. Het meer, dat dateert uit de ijstijd, is ook het leefgebied van unieke alpenwatersalamanders (Ichthyosaura alpestris).


Griekenland moet afval beter verwerken

3 januari 2014

Tachtig procent van het vuilnis in Griekenland wordt begraven, dat is twee keer zoveel als in de andere Europese landen. Ook neemt het illegaal dumpen van afval steeds verder toe. De stinkende berg afval is een bedreiging voor de volksgezondheid en het milieu. De Europese Commissie heeft Athene voor de rechter gedaagd om de sluiting van tientallen illegale stortplaatsen af te dwingen.