Griekse minister: ‘Gedrag van Schäuble is oneerlijk’

15 juni 2017

De Griekse minister van Economische Zaken Dimitris Papadimitriou heeft in een interview met Die Welt kritiek geuit op de Duitse minister van Financiën Wolfgang Schäuble. De Duitser erkende dat Griekenland belangrijke hervormingen heeft doorgevoerd, maar blijft de optie van schuldverlichting blokkeren. Papadimitriou vindt dat oneerlijk.

“Zelfs Wolfgang Schäuble zei dat we hebben voldaan aan alle eisen, maar toen veranderde hij ineens van gedachten”, zei Papadimitriou tegen de krant. “Ik heb Schäuble nog nooit ontmoet en ik wil niet onbeleefd zijn, maar zijn gedrag komt op mij oneerlijk over.” Volgens Papadimitriou zet het Duitse verzet tegen verlichting van de Griekse schuld vraagtekens bij het idee en de structuur van de eurozone. “Griekenland wordt gebruikt als offerlam”, aldus de Griekse minister.

Schäuble meent dat het akkkoord van de eurogroep van mei 2016 moet blijven gelden. Daarin is opgenomen dat pas na het aflopen van het huidige hulpprogramma in de zomer van 2018 beslist zal worden over een mogelijke schuldverlichting voor de Grieken. Volgens de Duitser helpt een verlichting van de Griekse schuldenlast niet bij een duurzame groei van de economie, maar heeft het juist een tegengesteld effect.

De eurogroep keurde vandaag de  uitbetaling van een nieuw deel van de lening uit het derde hulpprogramma goed nadat IMF-baas Christine Lagarde deelname van het IMF had beloofd. Voorwaarde is wel dat er schuldverlichting komst voor de Grieken, want het IMF meent dat de schuld onhoudbaar is. Deelname van het IMF aan het lopende steunprogramma voor Griekenland is altijd een eis van Duitsland en Nederland geweest.

Griekenland kan nu een lening van zo’n 8,5 miljard euro tegemoetzien. De Grieken hebben in juli geld nodig om eerdere leningen af te kunnen lossen, aan onder meer het IMF en de ECB. Verlichting  van de Griekse schuld zal niet ter sprake komen, Volgens Dijsselbloem is dat pas aan de orde in 2018, als het huidige programma is afgerond.

Advertenties

Griekenland krijgt nog geen nieuwe lening

23 mei 2017

Griekenland krijgt nog geen nieuwe lening uit het leningenpakket van 86 miljard euro. De Eurogroep en het Internationaal Monetair Fonds (IMF) vinden dat er eerst meer hervormingen nodig zijn.

Het IMF meent dat de Griekse schuld onhoudbaar is en mag daarom volgens de eigen regels niet deelnemen aan de derde noodlening voor Griekenland. Voor Nederland en Duitsland is IMF-deelname echter een voorwaarde voor uitgifte van nieuwe leningen aan Athene.

Het Griekse parlement stemde afgelopen week in met een pakket aan nieuwe drastische bezuinigingsmaatregelen. Het pakket, dat 4,9 miljard euro moet opleveren, omvat onder meer nieuwe belastingverhogingen en pensioenverlagingen. Met die maatregelen zou Griekenland moeten voldoen aan de eisen voor de lening. Premier Tsipras zei  dat Griekenland aan zijn deel van de afspraken heeft voldaan en dat hij verwacht dat de schuldeisers zullen instemmen met schuldverlichting.

Ook de Griekse minister van Financiën Euclides Tsakalotos verwachtte dat er een akkoord zou komen. Hij kreeg daarbij steun van eurocommissaris Pierre Moscovici (Economische Zaken), die zei dat Griekenland 115 van de 140 overeengekomen extra maatregelen al heeft voorgeprogrammeerd of doorgevoerd en dat de Eurolanden nu hun verantwoordelijkheid moeten nemen. “Het is belangrijk dat we een meer optimistische, positieve bladzijde openslaan”, zei Moscovici. De EU en het IMF dachten daar dus anders over.

Volgens Eurogroep-voorzitter Jeroen Dijsselbloem wordt er nu ‘verder gewerkt’ zodat Griekenland tijdig aan zijn verplichtingen kan voldoen. Het land heeft in juli zo’n 7 miljard euro nodig voor de aflossing van een aantal eerdere leningen.  Over drie weken gaat het overleg verder. De Eurolanden en het IMF hopen het dan alsnog eens te kunnen worden over de te bewandelen weg voor Griekenland.


Nieuwe veerbootstakingen op 16 en 17 mei

8 mei 2017

Update 17 mei: Staking Griekse veerboten met 48 uur verlengd

De Griekse veerboten blijven op 16 en 17 mei aan de kade liggen. De overkoepelende vakbond voor Griekse zeelieden (PNO) heeft een 48-uursstaking uitgeroepen.
Het personeel protesteert dan tegen de hervormingen van de sociale zekerheid en de arbeidsmarkt, die de Griekse regering heeft toegezegd aan de internationale schuldeisers. Het is niet de eerste keer dat ze om deze reden het werk neerleggen: op 1 mei bleven de ferry’s ook in de haven liggen. In december vorig jaar duurde de staking zelfs bijna een hele week.

In een verklaring laat de PNO weten dat de zeelui ‘hun stemmen verenigen met alle andere werknemers die de Griekse regering oproepen de maatregelen terug te draaien’. De vakbond doelt hierbij op de nieuwe pensioenkortingen en lastenverzwaringen die Athene vorige week overeenkwam met de internationale schuldeisers.

Reizigers die al tickets hebben geboekt wordt geadviseerd om contact op te nemen met hun reisagent of de plaatselijke havenautoriteiten voor meer informatie. Passagiers van wie de reis wordt geannuleerd als gevolg van de staking, hebben recht op een volledige terugbetaling van hun ticket.

Eerder kondigde de PNO ook al stakingen aan. Mogelijk volgen er nog meer.  Op 17 mei staat er ook een landelijke algemene 24-uursstaking gepland als protest tegen de nieuwe hervormingen en bezuinigingsplannen. Op 18 mei stemt het Griekse parlement over die plannen.


Deal met schuldeisers: nog meer bezuinigen

2 mei 2017

Griekenland en de internationale schuldeisers zijn het eens geworden over nieuwe hervormingsmaatregelen die de weg vrijmaken voor uitbetaling van een nieuw deel van het financiële steunpakket.

“Er is witte rook. De onderhandelingen over een technische overeenkomst zijn afgerond op alle zaken. De weg is nu vrij voor gesprekken over schuldverlichting”, aldus minister van Financiën Euklides Tsakalotos tegen persbureau Reuters.

Begin april bereikten Griekenland, de Europese Unie en het Internationaal Monetair Fonds (IMF) na anderhalf jaar onderhandelen een politiek akkoord. Nu ligt er dus ook een technisch akkoord op tafel. Deze deal omvat een scala aan hervormingen op gebied van arbeid, pensioenen en belastingen.

De pensioenen zullen in 2019 opnieuw gekort worden, terwijl de belastingen omhoog gaan. De pensioenen gaan 18 procent omlaag en de belastingvrije voet gaat van 8636 euro naar 5681 euro. (De EU legt de armoedegrens op een jaarinkomen van 6000 euro) Gepensioneerden die meer dan 470 euro per maand ontvangen, moeten belasting gaan betalen. Belastingaftrek voor medische kosten wordt afgeschaft. En er wordt 56 miljoen bezuinigd op de verwarmingstoelage voor sociaal kwetsbare groepen.

Door de maatregelen stijgt het Griekse begrotingsoverschot. Het overschot voor 2018 wordt geraamd op 2,2 procent en dat voor de jaren erna op 3,5 procent.

De Griekse regering moet de deal eerst goedkeuren, voordat de ministers van Financiën van de eurolanden de uitgifte van nieuwe leningen aan het land doorzetten. De volgende vergadering van de Eurogroep staat gepland op 22 mei.


Akkoord op hoofdpunten over Griekse hervormingen

7 april 2017

Na anderhalf jaar onderhandelen ligt er een politiek akkoord tussen Griekenland en de EU op tafel over de voortzetting van het steunprogramma. Volgens Eurogroep-voorzitter Jeroen Dijsselbloem zijn ‘alle grote kwesties nu opgelost’.

Tijdens een bijeenkomst van de Eurogroep op Malta zijn vervolgafspraken gemaakt over onder meer hervorming van de arbeidsmarkt, bezuinigingen op de pensioenen en belastingverhogingen.

De Grieken treffen extra maatregelen van 2 procent van het bruto binnenlands product (bbp) nadat het lopende steunpakket in 2018 eindigt. Athene verzette zich aanvankelijk tegen nieuwe begrotingsafspraken, maar stemde uiteindelijk toch in met een compromisvoorstel.

Afgesproken is dat in 2019 1 procent van het bbp in de pensioenen wordt gesnoeid en in 2020 1 procent van het bbp meer aan loonbelastingen wordt binnengehaald door het verlagen van de belastingvrije voet. Deze maatregelen moeten samen 3,6 miljard euro opleveren.

Door het akkoord is de weg nu vrij voor de uitbetaling van een nieuwe tranche uit het steunpakket van 86 miljard euro dat in 2015 werd gereserveerd. Met het geld uit het Europese noodfonds ESM kan Athene over drie maanden 6 miljard euro aan schulden aflossen.

Onderhandelaars gaan nu naar Athene om de details van het steunprogramma uit te werken en een technisch akkoord op te stellen. Naar verwachting kan de Eurogroep in mei definitief groen licht gegeven. Over een mogelijke verlichting van de Griekse schuldenberg wordt nog niet gesproken.


Athene lost lening van 2 miljard af aan ESM

20 februari 2017

euro muntenGriekenland heeft een lening van 2 miljard euro afgelost die in 2015 was verstrekt door het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM), het permanente noodfonds voor de redding van EU-lidstaten in financiële problemen.

In 2015 ontving Athene 5,4 miljard euro om een aantal noodlijdende banken van extra kapitaal te voorzien. In het geval van de Nationale Bank van Griekenland (NBG) werd daarbij de eis gesteld dat die een dochteronderneming zou verkopen en de opbrengst zou gebruiken om de lening af te lossen.

Dat dit nu gebeurd is, beschouwt het ESM als een positief signaal. “De snelle terugbetaling toont aan dat Griekenland een betrouwbare contractpartner is. Het is ook een teken dat de herstructurering van de Griekse bankensector goed vordert”, aldus ESM-directeur Klaus Regling.

‘Geld, goud of vastgoed als extra onderpand’

Regling zei vandaag in een interview met de Duitse krant Bild dat Griekenland veel minder geld nodig heeft dan de 86 miljard die is gereserveerd in het derde steunpakket. “In augustus 2018 (als het programma met opgelegde hervormingsmaatregelen is afgelopen) zal het ESM waarschijnlijk minder hebben uitbetaald, omdat de Griekse begroting zich beter heeft ontwikkeld dan verwacht”, denkt Regling.

De Beierse minister van Financiën Markus Söder (CSU) pleit in Bild voor een hardere houding in de onderhandelingen met Griekenland. Hij oppert dat Athene alleen nieuwe steun van zijn kredietverstrekkers zou moeten krijgen tegen extra onderpand zoals contant geld, goud of vastgoed. “We hebben behoefte aan een plan B”, aldus Söder, die in 2012 een van de grootste voorstanders van een Grexit was. In datzelfde jaar noemde Der Spiegel hem één van de tien gevaarlijkste Europese politici.

De onderhandelingen tussen Griekenland, de andere Eurolanden en het IMF verlopen al tijden zeer moeizaam. De Grieken willen niet verder snijden in de pensioenen, wat wel door de kredietverleners wordt geëist. Het IMF pleit voor een verlichting van de Griekse schuld, maar daar willen de Eurolanden – met Duitsland en Nederland voorop – niet van weten.

De Duitse regering verzet zich tegen schuldverlichting voor Griekenland en zegt dat het huidige steunprogramma kan alleen doorgaan als het IMF meedoet. Het IMF heeft nog niet besloten of het meedoet met het derde steunprogramma voor Griekenland.


‘Geen geld meer naar Grieken als IMF afhaakt’

8 februari 2017

griek_euroAls het IMF niet meer meedoet aan het steunprogramma, trekt Nederland de geldsteun aan Griekenland in. Dat heeft minister van Financiën en Eurogroep-voorzitter Jeroen Dijsselbloem vandaag in de Tweede Kamer gezegd.

Volgens Dijsselbloem denkt Duitsland er net zo over. De Duitse minister Wolfgang Schäuble noemt de betrokkenheid van het IMF  cruciaal. “Als het IMF afhaakt, komt een einde aan het Griekse reddingsplan”, stelt de Duitser.

Dijsselbloem uitte gisteren al kritiek op het IMF na een rapport over Griekenland. Daarin  herhaalde het Internationale Monetair Fonds nogmaals dat  de Griekse schulden onhoudbaar zijn. Alleen een (gedeeltelijke) kwijtschelding kan volgens het fonds soelaas bieden.  Het IMF zegt al langer dat de Grieken een te hoge prijs betalen voor alle hervormingen en bezuinigingen die ze de afgelopen jaren hebben moeten doorvoeren.

‘IMF moet eerlijk zijn’

In een gesprek met RTLZ zei de minister gisteren dat het IMF wel eerlijk moet zijn over de eisen die aan Griekenland heeft gesteld. Dijsselbloem stelt dat het IMF die grote offers zelf ook van de Grieken heeft gevraagd: “Daar wassen ze nu een beetje de handen van schoon. Dat vind ik niet erg sterk.”

Volgens Dijsselbloem is het nieuwste IMF-rapport heel somber, terwijl er in Griekenland inmiddels sprake is van economische groei en behoorlijk goed herstel. Kwijtschelding van de schulden is dan ook uitgesloten, zegt de minister. Wel kan de schuld worden verlicht door langere looptijden of lagere rentes. In december is hierover een nieuw pakket afgesproken.

“Dat scheelt op de langere termijn behoorlijk geld. We zijn bereid om half 2018 opnieuw te kijken wat er nog mogelijk is en nodig is”. aldus Dijsselbloem, die benadrukt dat de leningen wel gewoon moeten worden terugbetaald.

Ruzie

Het IMF en de eurolanden liggen al lange tijd met elkaar in de clinch over de afronding van het derde steunpakket van 86 miljard euro. Volgens zijn eigen regels mag het IMF geen geld lenen aan een land dat geen uitzicht heeft op een houdbare schuldenlast. Voor de eurolanden is deelname van het IMF een voorwaarde. Op 20 februari moet Dijsselbloem binnen de Eurogroep een oplossing vinden.