Griekse minister: ‘Gedrag van Schäuble is oneerlijk’

15 juni 2017

De Griekse minister van Economische Zaken Dimitris Papadimitriou heeft in een interview met Die Welt kritiek geuit op de Duitse minister van Financiën Wolfgang Schäuble. De Duitser erkende dat Griekenland belangrijke hervormingen heeft doorgevoerd, maar blijft de optie van schuldverlichting blokkeren. Papadimitriou vindt dat oneerlijk.

“Zelfs Wolfgang Schäuble zei dat we hebben voldaan aan alle eisen, maar toen veranderde hij ineens van gedachten”, zei Papadimitriou tegen de krant. “Ik heb Schäuble nog nooit ontmoet en ik wil niet onbeleefd zijn, maar zijn gedrag komt op mij oneerlijk over.” Volgens Papadimitriou zet het Duitse verzet tegen verlichting van de Griekse schuld vraagtekens bij het idee en de structuur van de eurozone. “Griekenland wordt gebruikt als offerlam”, aldus de Griekse minister.

Schäuble meent dat het akkkoord van de eurogroep van mei 2016 moet blijven gelden. Daarin is opgenomen dat pas na het aflopen van het huidige hulpprogramma in de zomer van 2018 beslist zal worden over een mogelijke schuldverlichting voor de Grieken. Volgens de Duitser helpt een verlichting van de Griekse schuldenlast niet bij een duurzame groei van de economie, maar heeft het juist een tegengesteld effect.

De eurogroep keurde vandaag de  uitbetaling van een nieuw deel van de lening uit het derde hulpprogramma goed nadat IMF-baas Christine Lagarde deelname van het IMF had beloofd. Voorwaarde is wel dat er schuldverlichting komst voor de Grieken, want het IMF meent dat de schuld onhoudbaar is. Deelname van het IMF aan het lopende steunprogramma voor Griekenland is altijd een eis van Duitsland en Nederland geweest.

Griekenland kan nu een lening van zo’n 8,5 miljard euro tegemoetzien. De Grieken hebben in juli geld nodig om eerdere leningen af te kunnen lossen, aan onder meer het IMF en de ECB. Verlichting  van de Griekse schuld zal niet ter sprake komen, Volgens Dijsselbloem is dat pas aan de orde in 2018, als het huidige programma is afgerond.

Advertenties

Tsipras is spelletjes zat: Geen akkoord, dan Eurotop

5 april 2017

Als er op 7 april tijdens een bijeenkomst van de Eurogroep geen akkoord komt over het Griekse steunprogramma, moet EU-president Donald Tusk de Europese leiders bijeenroepen voor een speciale top. Dat heeft de Griekse premier Alexis Tsipras gezegd.

Tsipras is het zat dat de EU-landen steeds weer met nieuwe eisen komen. “Dat spelletje moet ophouden”, zei hij vandaag na een ontmoeting met Tusk in Athene.

“Er moet een eind komen aan de eindeloze onderhandelingen over een akkoord waarvan de randvoorwaarden al anderhalf jaar geleden zijn vastgelegd”, aldus de premier. “De Griekse economie doet het beter dan verwacht. Er kunnen geen nieuwe opofferingen van het Griekse volk worden geëist.”

De onderhandelingen tussen de Eurolanden, het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en Athene over vereiste hervormings- en bezuinigingsmaatregelen in ruil voor nieuwe leningen aan Griekenland verlopen al maanden stroef. Op 7 april komt de Eurogroep op Malta informeel bijeen om de stand van zaken door te nemen.

Gisteren was de Griekse minister van Financiën Euclides Tsakalotos in Brussel om te praten met Eurogroep-voorzitter Jeroen Dijsselbloem en eurocommissaris Pierre Moscovici over eerder gemaakte afspraken.

Tusk riep in juni 2015 al eens een Griekse noodtop bijeen, maar hij is nu optimistischer. “We zijn dichtbij een deal”, aldus de EU-president. Griekenland heeft geld nodig om over drie maanden 6 miljard euro schuld te kunnen aflossen.


‘Primair overschot was in 2016 hoger dan verwacht’

24 maart 2017

De Europese geldschieters van Griekenland gaan ervan uit dat Athene vorig jaar een groter primair overschot op de begroting had dan verwacht. Een EU-functionaris heeft tegen persbureau Reuters gezegd dat het overschot tussen de 2 en 3 procent van het Griekse bruto binnenlands product lag.

Bij het opstellen van het derde steunpakket met een waarde van 86 miljard euro werd vorig jaar afgesproken dat het primaire overschot in 2016 op tenminste 0,5 procent zou uitkomen. Aan die doelstelling heeft Griekenland dus ruimschoots voldaan.

Het hoger uitgevallen primair overschot zou daarom de moeizame gesprekken over de uitbetaling van een nieuw deel van het derde noodpakket weer op gang kunnen brengen. De besprekingen met de geldschieters lopen nu telkens vast op hervormingen op het gebied van pensioenen en de arbeidsmarkt.

Het primaire overschot is een punt van discussie voor de Europese instituties en het Internationaal Monetair Fonds (IMF), dat meent dat het primair overschot in 2016 slechts 0,9 procent was. De Griekse overheid gaat zelf uit van een surplus van 3,5 procent over 2016. De definitieve cijfers zijn pas in april bekend.


Eurozone akkoord met uitbetaling nieuw deel lening

25 oktober 2016

500_euro Griekenland kan het volgende deel tegemoetzien van een lening uit het Europese noodfonds ESM. De lening ter waarde van 2,8 miljard euro is goedgekeurd door de Eurozone; 1,1 miljard euro daarvan is bedoeld voor rente en aflossing op eerdere schulden.

“Het besluit om 2,8 miljard euro uit te betalen aan Griekenland is een teken dat de Grieken gestaag vooruitgang boeken bij de hervorming van hun land”, aldus topman Klaus Regling van het Europese noodfonds in een verklaring. “De overheid heeft mijlpalen bereikt in hervormingen op het gebied van pensioenen, bankentoezicht, het innen van belastingen en in de energiesector.”

Griekenland zou deze zomer een betaling van ongeveer 7,5 miljard euro krijgen. Maar die transactie werd uitgesteld, omdat de ministers van Financiën van de eurolanden vonden dat Athene de beloofde hervormingen niet snel genoeg had doorgevoerd.  Het geld is afkomstig uit het derde bailout-pakket van 86 miljard euro dat in de zomer van 2015 werd afgesproken,


Groen licht voor 2,8 miljard uit steunpakket

11 oktober 2016

puzzelstuk euroGriekenland krijgt 2,8 miljard euro van het vorig jaar overeengekomen derde steunpakket uitgekeerd. Dat hebben de ministers van Financiën van de eurolanden besloten. De uitbetaling wordt wel gesplitst in twee termijnen.

De ministers van Financiën van de eurolanden zijn tevreden dat alle vijftien vereiste structurele hervormingen zijn goedgekeurd. Over twee weken ontvangt Griekenland daarom 1,1 miljard euro voor rente en aflossing op eerdere schulden.

Een tweede deel van 1,7 miljard volgt waarschijnlijk later deze maand, als Griekenland kan aantonen dat het geld voor het wegwerken van betalingsachterstanden ook daadwerkelijk daarvoor is gebruikt. Dat Athene niet meteen al het geld ontvangt, ligt volgens Eurogroep-voorzitter Jeroen Dijsselbloem aan het feit dat niet alle benodigde gegevens op tijd konden worden aangeleverd.

Griekenland zou deze zomer een betaling van ongeveer 7,5 miljard euro krijgen. Maar die transactie werd uitgesteld, omdat de ministers van Financiën van de eurolanden vonden dat Athene de beloofde hervormingen niet snel genoeg had doorgevoerd.

De Eurogroep-voorzitter is ‘optimistisch en positief’ over de ontwikkelingen in Griekenland. “Athene heeft de vijftien maatregelen die we hadden gevraagd geïmplementeerd. De Griekse economie groeit nu drie kwartalen achter elkaar”, aldus Dijsselbloem. Ook Pierre Moscovici, de Europese commissaris voor Economische en Financiële Zaken, meent dat Griekenland op de goede weg is.

De eerste fase van het hulpprogramma – waarin Athene hervormingen moest doorvoeren in ruil voor leningen – is nu afgerond. Over enkele dagen start de tweede fase, waarin vooral wordt gekeken of Griekenland de maatregelen ook uitvoert. Wanneer ook die fase positief wordt afgesloten, kan dat de weg vrijmaken voor een Griekse schuldverlichting en de intrede van het IMF in het hulpprogramma.

Het derde steunpakket bedraagt in totaal 86 miljard euro en het programma loopt tot augustus 2018.


‘EU keert Grieks bailout-geld nog niet uit’

5 september 2016

euro_exitDe eurozone zal deze maand geen extra geld vrijmaken uit het steunpakket voor Griekenland. Dat bericht de Duitse krant Handelsblatt Global op basis van EU-diplomaten. Tijdens de EU-top in Bratislava later deze week zal alleen een voortgangsrapport over Griekenland worden besproken.

De krant citeert diplomaten die zeggen dat de Griekse regering slechts twee van de vijftien opgelegde politieke hervormingen – voorwaarden voor geld uit het steunpakket – heeft doorgevoerd. Boven alles was Athene te traag met het privatiseren van staatseigendommen, aldus de diplomaten.

In juni zetten de ministers van Financiën van de eurolanden het licht op groen voor een uitbetaling van 7,5 miljard euro aan Griekenland. Als Athene aan nog een aantal voorwaarden voldeed, zou in het najaar nog een extra uitbetaling van 2,8 miljard euro volgen. Het bedrag, uit het Europese noodfonds ESM, is onderdeel van een derde steunprogramma van maximaal 86 miljard euro.

Enkele dagen geleden zei het hoofd van Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM) dat Griekenland alleen kan rekenen op kortetermijnmaatregelen voor schuldverlichting als de resterende hervormingen worden doorgevoerd zoals afgesproken.


Griekenland krijgt geld en schuldverlichting

25 mei 2016

puzzelstuk euroNa een vergadering van elf uur hebben de ministers van Financiën van de Eurogroep afgesproken dat Griekenland een nieuw deel van de miljarden uit het steunpakket krijgt. Ook krijgt het land hulp bij het betaalbaar maken en houden van zijn enorme schuldenberg.

Griekenland ontvangt 10,3 miljard euro uit het vorig jaar toegezegde leningenprogramma. De betaling van dit bedrag komt in delen. Als de nationale parlementen van de eurolanden akkoord gaan, krijgt Griekenland in de tweede helft van juni 7,5 miljard euro. Met dit geld kunnen de Grieken 3,5 miljard euro aan leningen aflossen aan onder meer het IMF.

De rest van de 10,3 miljard euro wordt na de zomer uitbetaald als aan een aantal voorwaarden is voldaan. “Dit betekent dat het programma weer terug is op schema. We boeken vooruitgang“, aldus Eurogroep-voorzitter Jeroen Dijsselbloem.

De eurolanden zegden Griekenland ook schuldverlichting toe. Dat zou op korte termijn en na het einde van het huidige steunprogramma, in 2018 moeten gebeuren. Als het nodig is, beloofden de eurolanden ook op de lange termijn te helpen bij het betaalbaar maken en houden van de Griekse schuld.

Schuldverlichting was onder druk van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) op de agenda gezet. Het fonds draagt nu niet bij aan het Griekse programma en wil alleen instappen als er serieus werk wordt gemaakt van schuldverlichting. Dit zorgde voor onenigheid tussen het IMF en de eurolanden.