Dijsselbloem: Einde Grieks steunprogramma in zicht

25 september 2017

Het derde Griekse hulpprogramma kan naar verwachting in de loop van volgend jaar succesvol worden afgerond. Dat heeft Eurogroep-voorzitter Jeroen Dijsselbloem gezegd na zijn ontmoeting met premier Alexis Tsipras.

Dijsselbloem sprak over een ‘clean exit’ uit het steunprogramma en zei dat het vertrouwen is teruggekeerd in Griekenland. Hij noemde het Griekse begrotingsresultaat van dit jaar ‘erg sterk’ en zei niet te verwachten dat er een nieuw steunprogramma nodig is. Het huidige programma loopt in augustus 2018 af.

Dijsselbloem is in Athene om de resultaten van het steunprogramma voor Griekenland en de toekomst te bespreken met premier Tsipras en minister van Financiën Euclides Tsakalotos. Volgens de voorzitter van de Eurogroep is er een gezamenlijk belang om de derde review van het programma nog dit jaar af te ronden. Na deze noodzakelijke beoordeling kan Griekenland een nieuw deel van de noodlening ontvangen.

De zware offers die Griekenland moest brengen om aanspraak te maken op leningen van de internationale geldschieters, hebben in het land veel kwaad bloed gezet. Veel Grieken zijn door de opgelegde bezuinigingen en hervormingen dieper in de economische ellende beland.

Tegenover BNR Nieuwsradio zei Dijsselbloem daags voor zijn bezoek aan Athene dat hij zich daar niet verantwoordelijk voor voelt: “Ik ben niet van de lijn dat het programma de economische crisis in Griekenland heeft veroorzaakt. De economische crisis in Griekenland is natuurlijk veroorzaakt door enorme structurele problemen, die al voor de crisis aanwezig waren. Die grote structurele problemen zijn in een heel moeilijke tijd aangepakt.”

Dijsselbloem was niet meer in Athene geweest sinds zijn ongemakkelijke kennismaking met de toenmalige Griekse minister van Financiën Yanis Varoufakis in januari 2015. Na hun gezamenlijke persconferentie fluisterde Dijsselbloem toen in het oor van Varoufakis: “Je hebt zojuist de trojka vermoord”. Varoufakis reageerde daarop met de uitroep ‘wow’.

Griekenland mag van strafbankje

De EU-landen hebben ingestemd dat er een punt wordt gezet achter het begrotingsbewind tegen Griekenland. In juli had de Europese Commissie al aanbevolen om Griekenland van het strafbankje te halen.

In 2009 had Griekenland nog een begrotingstekort van 15,1 procent terwijl dat volgens de EU-regels maximaal 3 procent van het bruto binnenlands product mag zijn. Na bijna acht jaar bezuinigen en hervormen werd het tekort in 2016 omgebogen naar een overschot van 0,7 procent.

EU-commissaris Pierre Moscovici noemde dat ‘een ongeziene prestatie’ in Europa. Hij verwacht dat Griekenland ook in 2017 en 2018 op de goede weg blijft. Griekenland kampt nog wel met een staatsschuld van 179 procent van het bruto binnenlands product (bbp).

Advertenties

ESM keurt nieuwe lening van €8,5 miljard goed

7 juli 2017

Het Europese noodfonds ESM gaat akkoord met het vrijgeven van een nieuwe tranche uit het derde steunprogramma voor Griekenland. Drie weken geleden stemden de eurolanden al in met een nieuwe lening voor de Grieken.

Het gaat om een lening met een totaalbedrag van 8,5 miljard euro, waarvan 7,7 miljard op 10 juli zal worden bijgeschreven. In september volgt onder voorwaarden nog eens 0,8 miljard euro, liet het ESM weten in een persverklaring.

Griekenland heeft bijna 7 miljard nodig om deze maand eerdere leningen af te lossen en de rest is bedoeld om achterstallige rekeningen te betalen.

De leningen maken deel uit van het derde steunprogramma dat in de zomer van 2015 begon. Van de maximaal 85 miljard euro die beschikbaar is, is een kleine 40 miljard uitgekeerd. Om aanspraak te maken op het geld moet Athene zware hervormingen doorvoeren.

In totaal heeft het Europese noodfonds ESM nu ruim 181 miljard euro geleend aan Griekenland. Het derde steunprogramma loopt in de tweede helft van 2018 af en de Eurogroep hoopt dat Griekenland dan weer op eigen benen kan staan.


Griekse minister: ‘Gedrag van Schäuble is oneerlijk’

15 juni 2017

De Griekse minister van Economische Zaken Dimitris Papadimitriou heeft in een interview met Die Welt kritiek geuit op de Duitse minister van Financiën Wolfgang Schäuble. De Duitser erkende dat Griekenland belangrijke hervormingen heeft doorgevoerd, maar blijft de optie van schuldverlichting blokkeren. Papadimitriou vindt dat oneerlijk.

“Zelfs Wolfgang Schäuble zei dat we hebben voldaan aan alle eisen, maar toen veranderde hij ineens van gedachten”, zei Papadimitriou tegen de krant. “Ik heb Schäuble nog nooit ontmoet en ik wil niet onbeleefd zijn, maar zijn gedrag komt op mij oneerlijk over.” Volgens Papadimitriou zet het Duitse verzet tegen verlichting van de Griekse schuld vraagtekens bij het idee en de structuur van de eurozone. “Griekenland wordt gebruikt als offerlam”, aldus de Griekse minister.

Schäuble meent dat het akkkoord van de eurogroep van mei 2016 moet blijven gelden. Daarin is opgenomen dat pas na het aflopen van het huidige hulpprogramma in de zomer van 2018 beslist zal worden over een mogelijke schuldverlichting voor de Grieken. Volgens de Duitser helpt een verlichting van de Griekse schuldenlast niet bij een duurzame groei van de economie, maar heeft het juist een tegengesteld effect.

De eurogroep keurde vandaag de  uitbetaling van een nieuw deel van de lening uit het derde hulpprogramma goed nadat IMF-baas Christine Lagarde deelname van het IMF had beloofd. Voorwaarde is wel dat er schuldverlichting komst voor de Grieken, want het IMF meent dat de schuld onhoudbaar is. Deelname van het IMF aan het lopende steunprogramma voor Griekenland is altijd een eis van Duitsland en Nederland geweest.

Griekenland kan nu een lening van zo’n 8,5 miljard euro tegemoetzien. De Grieken hebben in juli geld nodig om eerdere leningen af te kunnen lossen, aan onder meer het IMF en de ECB. Verlichting  van de Griekse schuld zal niet ter sprake komen, Volgens Dijsselbloem is dat pas aan de orde in 2018, als het huidige programma is afgerond.


Griekenland krijgt nog geen nieuwe lening

23 mei 2017

Griekenland krijgt nog geen nieuwe lening uit het leningenpakket van 86 miljard euro. De Eurogroep en het Internationaal Monetair Fonds (IMF) vinden dat er eerst meer hervormingen nodig zijn.

Het IMF meent dat de Griekse schuld onhoudbaar is en mag daarom volgens de eigen regels niet deelnemen aan de derde noodlening voor Griekenland. Voor Nederland en Duitsland is IMF-deelname echter een voorwaarde voor uitgifte van nieuwe leningen aan Athene.

Het Griekse parlement stemde afgelopen week in met een pakket aan nieuwe drastische bezuinigingsmaatregelen. Het pakket, dat 4,9 miljard euro moet opleveren, omvat onder meer nieuwe belastingverhogingen en pensioenverlagingen. Met die maatregelen zou Griekenland moeten voldoen aan de eisen voor de lening. Premier Tsipras zei  dat Griekenland aan zijn deel van de afspraken heeft voldaan en dat hij verwacht dat de schuldeisers zullen instemmen met schuldverlichting.

Ook de Griekse minister van Financiën Euclides Tsakalotos verwachtte dat er een akkoord zou komen. Hij kreeg daarbij steun van eurocommissaris Pierre Moscovici (Economische Zaken), die zei dat Griekenland 115 van de 140 overeengekomen extra maatregelen al heeft voorgeprogrammeerd of doorgevoerd en dat de Eurolanden nu hun verantwoordelijkheid moeten nemen. “Het is belangrijk dat we een meer optimistische, positieve bladzijde openslaan”, zei Moscovici. De EU en het IMF dachten daar dus anders over.

Volgens Eurogroep-voorzitter Jeroen Dijsselbloem wordt er nu ‘verder gewerkt’ zodat Griekenland tijdig aan zijn verplichtingen kan voldoen. Het land heeft in juli zo’n 7 miljard euro nodig voor de aflossing van een aantal eerdere leningen.  Over drie weken gaat het overleg verder. De Eurolanden en het IMF hopen het dan alsnog eens te kunnen worden over de te bewandelen weg voor Griekenland.


Akkoord op hoofdpunten over Griekse hervormingen

7 april 2017

Na anderhalf jaar onderhandelen ligt er een politiek akkoord tussen Griekenland en de EU op tafel over de voortzetting van het steunprogramma. Volgens Eurogroep-voorzitter Jeroen Dijsselbloem zijn ‘alle grote kwesties nu opgelost’.

Tijdens een bijeenkomst van de Eurogroep op Malta zijn vervolgafspraken gemaakt over onder meer hervorming van de arbeidsmarkt, bezuinigingen op de pensioenen en belastingverhogingen.

De Grieken treffen extra maatregelen van 2 procent van het bruto binnenlands product (bbp) nadat het lopende steunpakket in 2018 eindigt. Athene verzette zich aanvankelijk tegen nieuwe begrotingsafspraken, maar stemde uiteindelijk toch in met een compromisvoorstel.

Afgesproken is dat in 2019 1 procent van het bbp in de pensioenen wordt gesnoeid en in 2020 1 procent van het bbp meer aan loonbelastingen wordt binnengehaald door het verlagen van de belastingvrije voet. Deze maatregelen moeten samen 3,6 miljard euro opleveren.

Door het akkoord is de weg nu vrij voor de uitbetaling van een nieuwe tranche uit het steunpakket van 86 miljard euro dat in 2015 werd gereserveerd. Met het geld uit het Europese noodfonds ESM kan Athene over drie maanden 6 miljard euro aan schulden aflossen.

Onderhandelaars gaan nu naar Athene om de details van het steunprogramma uit te werken en een technisch akkoord op te stellen. Naar verwachting kan de Eurogroep in mei definitief groen licht gegeven. Over een mogelijke verlichting van de Griekse schuldenberg wordt nog niet gesproken.


Tsipras is spelletjes zat: Geen akkoord, dan Eurotop

5 april 2017

Als er op 7 april tijdens een bijeenkomst van de Eurogroep geen akkoord komt over het Griekse steunprogramma, moet EU-president Donald Tusk de Europese leiders bijeenroepen voor een speciale top. Dat heeft de Griekse premier Alexis Tsipras gezegd.

Tsipras is het zat dat de EU-landen steeds weer met nieuwe eisen komen. “Dat spelletje moet ophouden”, zei hij vandaag na een ontmoeting met Tusk in Athene.

“Er moet een eind komen aan de eindeloze onderhandelingen over een akkoord waarvan de randvoorwaarden al anderhalf jaar geleden zijn vastgelegd”, aldus de premier. “De Griekse economie doet het beter dan verwacht. Er kunnen geen nieuwe opofferingen van het Griekse volk worden geëist.”

De onderhandelingen tussen de Eurolanden, het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en Athene over vereiste hervormings- en bezuinigingsmaatregelen in ruil voor nieuwe leningen aan Griekenland verlopen al maanden stroef. Op 7 april komt de Eurogroep op Malta informeel bijeen om de stand van zaken door te nemen.

Gisteren was de Griekse minister van Financiën Euclides Tsakalotos in Brussel om te praten met Eurogroep-voorzitter Jeroen Dijsselbloem en eurocommissaris Pierre Moscovici over eerder gemaakte afspraken.

Tusk riep in juni 2015 al eens een Griekse noodtop bijeen, maar hij is nu optimistischer. “We zijn dichtbij een deal”, aldus de EU-president. Griekenland heeft geld nodig om over drie maanden 6 miljard euro schuld te kunnen aflossen.


Eurogroep stelt besluit over Griekenland uit

14 februari 2017

euro_vraag_crisisDe Eurogroep neemt op 20 februari nog geen besluit over de volgende stap bij de financiële steun aan Griekenland. Eerst moeten er precieze afspraken met de Grieken worden gemaakt over verdere hervormingen.

Dat zei Eurogroep-voorzitter en minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem in zijn wekelijkse gesprek met RTL Z. Waarschijnlijk komt die overeenkomst er pas in maart.

Op dit moment wordt het derde reddingsprogramma voor Griekenland uitgevoerd. “Dat vergt heel veel maatregelen”, aldus Dijsselbloem. Er zijn er nog ingrepen nodig bij de pensioenen en op de arbeidsmarkt en verdere aanpassingen van het belastingstelsel.

“Daar zijn we nu over in gesprek met het IMF, dat daar streng op is en met de Grieken, die daar soms tegenaan hikken omdat het politiek moeilijke kwesties zijn. Maar we blijven daar gestaag aan werken”, zei Dijsselbloem. Pas als de ‘second review’ van het leenprogramma is afgerond kan er weer geld worden overgemaakt naar de Grieken.

De president van de Griekse Centrale Bank, Yiannis Stournaras, uitte gisteren in het Griekse  parlement zijn zorgen over het uitblijven van een akkoord. “Als we er deze maand niet uitkomen, volgt een nieuwe periode van onzekerheid waardoor een deal lastiger wordt en het economische herstel gevaar loopt”, zei Stournaras. Hij vreest dat buitenlandse investeerders wegblijven en dat de Griekse banken weer onder druk zullen komen.

Dijsselbloem deelt die zorgen van Stournaras niet. “Ik begrijp die waarschuwingen niet, want Griekenland heeft pas weer een lening nodig tegen de zomer, vooral om een oude lening af te lossen. Dus het is niet zo dat ze nu in een acute crisis zitten”, aldus de Eurogroep-voorzitter bij RTL Z.

Griekenland moet deze zomer ongeveer 7,2 miljard euro aan leningen aflossen. Athene kan dat alleen doen als er een nieuwe tranche van de lening van 86 miljard euro is uitbetaald.