Griekse banken doorstaan stresstest

5 mei 2018

Griekse banken hebben de laatste stresstest van de Europese Centrale Bank doorstaan. Volgens de ECB zijn de kapitaalbuffers van de vier grootste banken in Griekenland redelijk op orde. Nieuwe kapitaalinjecties zijn waarschijnlijk niet nodig.

De ECB publiceerde de testresultaten van Alpha Bank, Eurobank, National Bank of Greece en Piraeus Bank. In het slechtste economische scenario dat is onderzocht raken de banken in 2020 in totaal 15,5 miljard euro kwijt.

Van de vier banken staat Piraeus Bank er het slechtst voor. Volgens topman Christos  Megalou heeft de bank nog wat huiswerk te doen en zullen er maatregelen worden genomen om de financiële stabiliteit te verbeteren.

Bij een stresstest onderzoekt de Europese Centrale Bank of banken gezond genoeg zijn om overeind te blijven als het financieel-economisch klimaat ernstig verslechtert.

De Griekse banken werden aan een stresstest onderworpen om te kijken hoe ze ervoor staan in aanloop naar het einde van het derde Europese steunprogramma. Dat programma loopt op 20 augustus af. In de zomer wordt de balans opgemaakt en gekeken of Griekenland financieel weer op eigen benen kan staan.

In totaal heeft Griekenland sinds 2010 zo’n 272,7 miljard euro aan noodleningen ontvangen. Daarvan is inmiddels 13 miljard euro terugbetaald.


Vier Griekse banken moeten kas aanvullen

31 oktober 2015

alpha bankDe vier grootste banken van Griekenland moeten hun kas aanvullen met in totaal 14,4 miljard euro, omdat ze anders kunnen omvallen. Dat meldt de Europese Centrale Bank (ECB).

De ECB heeft Alpha Bank, Eurobank, National Bank of Greece en Piraeus Bank onderworpen aan verschillende stresstesten. In een normale situatie komen de vier banken samen 4,4 miljard euro tekort. In het slechtst denkbare scenario komt daar nog eens 10 miljard bij.

Van de onderzochte instellingen komt de Piraeus Bank het meeste tekort, namelijk 4,9 miljard euro. De grootste bank van het land, de National Bank of Greece, moet 4,6 miljard aan vers kapitaal zien aan te trekken. Voor de Eurobank en de Alpha Bank gaat het om 2,2 en 2,7 miljard euro.

De vier banken krijgen van de ECB tot 6 november de tijd om plannen voor het herkapitaliseren in te dienen. Uiterlijk eind dit jaar moeten de banken financieel sterk genoeg zijn.

De Griekse banken spelen een belangrijke rol bij het weer op de been helpen van de economie. Daarom is het noodzaak dat ze snel weer voldoende buffers hebben.

Vorig jaar zakten Eurobank en de National Bank of Greece ook al voor de stresstest. De Eurobank had toen een tekort van 1,8 miljard euro en de National Bank of Greece kwam 900 miljoen euro tekort.


‘Eerst hervormen, dan pas schuldverlichting’

11 oktober 2015

ecbDe Griekse regering moet eerst werk maken van de hervormingen die zijn afgesproken met de schuldeisers. Pas daarna kan er gepraat worden over een mogelijke schuldverlichting.

Dat zegt president Maro Draghi van de Europese Centrale Bank in een interview met de Griekse krant Kathimerini. De regering van premier Alexis Tsipras zal de komende maanden ‘vastberadenheid’ moeten tonen, zegt Draghi.

Hij vindt ook dat Tsipras en zijn regeringsploeg eerst moeten bewijzen dat zij echt achter de gemaakte afspraken staan. Draghi verwelkomt recente uitspraken van de premier, die afgelopen week erkende dat hij het vertrouwen zal moeten herwinnen door de beloofde hervormingen zonder uitstel door te voeren.

Later zal volgens Draghi een dicussie moeten worden gevoerd over de houdbaarheid van de Griekse schuldenberg op de langere termijn. De ECB heeft zijn zorgen daarover al eerder geuit. Schuldenverlichting zal een ‘element’ moeten zijn, aldus de president van de Europese Centrale Bank.

Griekenland bereikte deze zomer na maanden onderhandelen met de overige eurolanden een akkoord over een nieuw steunprogramma. In ruil daarvoor moet het land nog meer economische hervormingen doorvoeren dan het de afgelopen jaren al heeft gedaan.


Griekenland betaalt ECB en IMF terug

20 juli 2015

500euroGriekenland heeft zijn uitstaande betalingen van in totaal 6,8 miljard euro bij de Europese Centrale Bank (ECB) en het Internationaal Monetair Fonds (IMF) voldaan. Dat meldde het Griekse ministerie van Financiën.

De betalingen hangen samen met het akkoord dat Griekenland een week geleden sloot met de andere eurolanden. Daardoor kan er worden onderhandeld over een nieuw pakket noodleningen en wordt Griekenland voorzien van een overbruggingskrediet van 7,2 miljard euro voor de komende maanden.

Met dat overbruggingskrediet uit een noodpotje van de Europese Commissie kan Griekenland voldoen aan de aflossingsverplichting bij de ECB en kan de achterstand in betalingen aan het IMF worden weggewerkt.

Binnenkort starten de onderhandelingen over het nieuwe steunpakket, dat Griekenland de komende drie jaar van ongeveer 86 miljard euro moet voorzien. De onderhandelingen nemen naar verwachting enkele weken in beslag.


Griekse banken na drie weken weer open

20 juli 2015

pinautomaat_bank Na drie weken sluiting, hebben de banken in Griekenland vandaag hun deuren weer geopend. Er blijven wel enkele restricties van kracht.

De gelimiteerde geldopname van 60 euro per dag per rekening, wordt vanaf veranderd in maximaal 420 euro per week. Overschrijvingen naar het buitenland blijven nog wel beperkt en ook de Griekse aandelenbeurs blijft gesloten.

Het geldsysteem zal weer volledig functioneren, waardoor klanten weer toegang krijgen tot hun kluizen, kunnen betalen met cheques en papieren rekeningen kunnen voldoen.

De banken bleven sinds 29 juni gesloten om te voorkomen dat de Grieken massaal geld van hun rekeningen zouden halen en de banken zouden omvallen. Sinds oktober is er meer dan 35 miljard euro opgenomen, volgens de Financial Times.

Vorige week besloot de Europese Centrale Bank (ECB) om Griekenland te hulp te schieten door de noodsteun voor Griekse banken op te voeren. Dat besluit hing samen met de nieuwe lening die Griekenland door de eurolanden in het vooruitzicht is gesteld.

Ook werd in Brussel ingestemd met een overbruggingskrediet van ruim zeven miljard euro om Griekenland voorlopig overeind te houden.


EU-landen geven fiat voor overbruggingslening

17 juli 2015

puzzelstuk euroDe 28 EU-landen zijn het eens over een overbruggingskrediet van 7,16 miljard euro voor Griekenland. Het geld zal in twee termijnen worden overgemaakt. Dat maakte de vice-voorzitter van de Europese Commissie, Valdis Dombrovskis, bekend.

Het geld zou op 20 juli in Griekenland kunnen zijn, waardoor het land net op tijd 3,5 miljard euro kan terugbetalen aan de Europese Centrale Bank. Ook heeft Athene een betalingsachterstand van 1,5 miljard bij het IMF. “Deze lening voorkomt een onmiddellijke wanbetaling van Griekenland”, aldus Dombrovskis.

Het overbruggingskrediet is afkomstig uit het EFSM, een door de Europese begroting gedekt mechanisme dat geld ophaalt op de financiële markten en uitleent aan lidstaten in financiële moeilijkheden.

Het gebruik van het EFSM was omstreden bij niet-eurolanden, vooral bij het Verenigd Koninkrijk en Tsjechië. Zij stelden dat dit potje met geld van alle EU-landen niet mocht worden gebruikt voor het redden van een euroland.

Mocht Griekenland deze lening met een looptijd van drie maanden niet terugbetalen, dan wordt het afgetrokken van toekomstige gelden die het land uit het Europees budget zou krijgen, zei Dombrovskis.

Griekenland heeft uitzicht op een nieuw steunprogramma van 80 – 85 miljard euro aan leningen voor de komende drie jaar. Het kan echter nog weken duren voor de onderhandelingen over dat programma afgerond zijn. Daarom is nu een overbruggingslening verstrekt.

Gisteren verhoogde de Europese Centrale Bank (ECB) de noodsteun die aan Griekse banken kan worden verleend. De nieuwe lening die Griekenland door de eurolanden in het vooruitzicht is gesteld, was daarvoor de aanleiding.

De banken in Griekenland zijn al ruim twee weken dicht, mede doordat de ECB het plafond voor de noodsteun niet verder wilde verhogen. ECB-president Mario Draghi gaf aan dat het plafond voor de steun op verzoek van de Griekse centrale bank met 900 miljoen euro is verhoogd, tot ruim 90 miljard euro.


Griekenland mist deadline voor aflossing IMF

1 juli 2015

deadline

De deadline voor het terugbetalen van een lening van 1,5 miljard euro aan het IMF is om middernacht afgelopen. De Grieken hebben hier – zoals verwacht – niet aan voldaan.

Omdat het niet is gelukt een akkoord te sluiten met de eurolanden over het vrijgeven van een beloofde lening van 7,5 miljard, hebben de Grieken onvoldoende geld om het IMF te betalen. Athene heeft nu uitstel van betaling aangevraagd tot november. Het Internationaal Monetair Fonds heeft dat verzoek in beraad, maar veel hoop is er niet. Het is meer dan dertig jaar geleden dat het IMF daadwerkelijk uitstel verleende aan een land.

Door het missen van de deadline is Griekenland het eerste ontwikkelde land dat in gebreke blijft bij het IMF. Zimbabwe, Sudan en Cuba kwamen in het verleden hun betalingsverplichtingen niet na, maar bij hen ging het om veel kleinere bedragen. Normaal gesproken krijgt een land na het missen van de deadline 30 dagen respijt, maar IMF-baas Christine Lagarde heeft al gezegd dat de Grieken hier niet op hoeven te rekenen.

Omdat Griekenland nu de status van wanbetaler heeft, is het mogelijk dat de Europese Centrale Bank zijn steun intrekt. Als dat gebeurt, kunnen de Griekse banken zonder geld komen te zitten en komt de Griekse economie volledig tot stilstand. Dit kan weer leiden tot sociale onrusten in het land. Ook wordt het voor Griekenland bijna onmogelijk om bij andere partijen geld te lenen, omdat er een te groot risico bestaat dat er niet wordt terugbetaald.

Huidig steunprogramma is verlopen

Om middernacht verstreek ook de termijn van het huidige steunprogramma. Zonder deal met de schuldeisers kunnen de Grieken geen aanspraak meer maken op het resterende geld, dat onder meer is gereserveerd voor de Griekse bankensector.

Gisteren presenteerde Griekenland op de valreep nog een voorstel voor een nieuw steunprogramma, maar die plannen werden door de Eurogroep afgeschoten. De Griekse regering vroeg om een gedeeltelijke kwijtschelding van de schulden, uitstel van betaling en een nieuwe noodlening ter waarde van 30 miljard euro.

Een verlenging van het huidige steunprogramma was volgens Eurogroep-voorzitter Jeroen Dijsselbloem ook niet mogelijk. Dijsselbloem wees onder meer op de onveranderde politieke omstandigheden in Griekenland, het aangekondigde referendum over het financiële reddingsplan én het negatieve stemadvies van de Griekse regering.

Kort nadat het nieuwe voorstel werd afgewezen, verlaagde kredietbeoordelaar Fitch de kredietwaardigheid van Griekenland. De status is verlaagd van CCC naar CC. Er is maar één niveau lager en dat is een faillissement.

 


Griekse banken blijven dicht

28 juni 2015

piraeus bankDe banken in Griekenland houden morgen hun deuren gesloten. Dat heeft de topman van Piraeus Bank gezegd na een bijeenkomst van financiële autoriteiten in Athene. Ook komt er een limiet op het bedrag dat mensen kunnen pinnen. Het zou gaan om een opnamelimiet van 50-60 euro  (die niet geldt voor buitenlandse bankpassen).

Afgelopen maanden haalden Grieken al tientallen miljarden euro’s van hun rekeningen vanwege de grote onzekerheid over de economische toestand van Griekenland.

Nadat de onderhandelingen met de andere eurolanden over verdere noodsteun mislukten, werd er massaal geld opgenomen bij de Griekse banken. Met het dichthouden van de banken wil de overheid voorkomen dat ze verder in de problemen komen en omvallen.

Het besluit om de banken dicht te houden volgde op de aankondiging van de Europese Centrale Bank dat de noodsteun aan de Griekse banken niet verder wordt uitgebreid.

ECB-president Mario Draghi zegt nauw te blijven samenwerken met de Griekse banken om financiële stabiliteit te behouden. Volgens persbureau Reuters zou de ECB overwegen om zwaardere eisen te stellen aan het onderpand dat Griekse banken moeten leveren voor noodsteun.

In een toespraak op televisie zei premier Tsipras dat het Griekse spaargeld veilig is en dat de pensioenen en salarissen zullen worden betaald. Hij riep de Grieken op kalm te blijven en citeerde de Amerikaanse oud-president Franklin D. Roosevelt: “Het enige wat we te vrezen hebben is vrees zelf.”

Tsipras zei ook dat hij de eurolanden nogmaals om een verlenging van het steunprogramma heeft gevraagd, maar dat hij op dat verzoek geen antwoord heeft ontvangen. Pogingen om het referendum over de noodsteun  te dwarsbomen noemde hij ‘een belediging’ en een schande voor de democratische tradities in Europa.

Wanneer de banken in Griekenland weer opengaan, is niet bekend. Volgens sommige Griekse media blijven de banken gesloten tot na het aangekondigde referendum op 5 juli. Ook de Griekse aandelenbeurs blijft gesloten.

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken adviseert toeristen om genoeg contant geld mee te nemen om alle kosten van het verblijf in Griekenland te dekken en een goede verzekering af te sluiten.


Griekse plannen (weer) afgewezen, akkoord ver weg

24 juni 2015

eurocrisisDe internationale schuldeisers van Griekenland vinden de laatste Griekse voorstellen te zwak als het gaat om de hervormingen van het pensioenstelsel. Dat blijkt uit een uitgelekt onderhandelingsdocument.

Vooral het Internationaal Monetair Fonds (IMF) was ontevreden over de Griekse voorstellen. De Grieken lijken op hun beurt niets te voelen voor de scherpere eisen van de geldschieters.

Het IMF voelt weinig voor een belastingverhoging voor bedrijven, omdat dat de economische groei zou belemmeren. Griekenland wil de vennootschapsbelasting verhogen naar 29 procent, de geldschieters willen maximaal 28 procent. Ook een eenmalige belasting van 12 procent voor bedrijven die meer dan 500 miljoen winst maken, werd verworpen.

Het IMF wil dat Griekenland de btw verhoogt. Die aanpassingen zouden een vol procent van het BBP moeten opleveren, terwijl dat in het voorstel van Tsipras 0,74 procent is. Verder moet er meer en sneller pensioenen gesneden worden. Athene wil dat doen per 1 oktober, de schuldeisers willen dat per 1 juli invoeren.

Vanmorgen meldde premier Tsipras al dat de schuldeisers niet akkoord gingen met de voorstellen die de Griekse regering eergisteren had gepresenteerd. De Griekse premier zette vraagtekens bij de bereidheid van EU, IMF en ECB om daadwerkelijk een akkoord te sluiten en vroeg zich af of het een bepaald belang dient. In heel Europa kelderden de beurzen na het bericht.

Tsipras twitterde dat het niet eerder is voorgekomen dat de schuldeisers niet akkoord gingen met gelijkwaardige alternatieven voor pijnlijke bezuinigingen. Ook niet in het geval van Portugal en Ierland, twee andere eurolanden die de afgelopen jaren een beroep moesten doen op financiële steun.

De reacties op de Griekse voorstellen waren in eerste instantie gematigd positief. Jean-Claude Juncker, de voorzitter van de Europese Commissie, zei er toen vanuit te gaan dat er deze week een overeenkomst met Griekenland zou zijn.

Er zou sindsdien bijna geen enkele vooruitgang geboekt zijn in de gesprekken tussen de instituties en de Griekse regering. De kans dat er deze week een akkoord wordt gesloten lijkt dan ook klein. Overleg om een oplossing te vinden voor de financiële situatie van Griekenland gaat op het hoogste politieke niveau verder.

Er lijkt tussen de schuldeisers grotere verdeeldheid te ontstaan. De  Süddeutsche Zeitung schrijft dat het IMF de ‘toegeeflijkheid’ van de Europese Commissie laakt. De Commissie zou op haar beurt menen dat het IMF met zijn harde opstelling een akkoord in de weg zit.

De tijd begint te dringen voor Griekenland, want aan het eind van deze maand loopt het huidige noodprogramma af. Ook moet Athene dan 1,5 miljard euro terugbetalen aan het IMF – en die deadline is heilig, heeft IMF-baas Christine Lagarde laten weten.

De rode doorgehaalde teksten zijn de voorstellen die door de schuldeisers worden afgewezen. De onderstreepte rode secties zijn de nieuwe voorstellen.


Griekse voorstellen zijn ‘positieve stap’ richting deal

22 juni 2015

euro syntagmaEurogroep-voorzitter Jeroen Dijsselbloem hoopt dat er deze week een definitief akkoord komt tussen Griekenland en zijn schuldeisers. Het plan dat premier Tsipras gisteren indiende, leidde vandaag bij de Europese ministers van Financiën tot optimisme.

Uit de voorstellen zou blijken dat Tsipras voor het eerst tegemoet wil komen aan de eisen van de eurolanden.  De Griekse regering lijkt bereid heilige huisjes omver te schoppen en toch te willen snijden in de pensioenen. Dat was eerder onbespreekbaar voor premier Tispras.

Het plan bevat een bezuiniging op de pensioenuitgaven dat in 2016 moet oplopen naar 1,05 procent van het bruto nationaal product.  De pensioenleeftijd wordt opgetrokken naar 67 jaar (in 2025) en het vroegpensioen wordt afgeschaft. Dat moet 1,8 miljard euro opleveren.  Die bezuiniging komt overeen met wat de Europese schuldeisers van de Grieken vragen.

Ook moet de btw op een groot aantal producten en diensten omhoog naar 23 procent. Verder wil Athene de bedrijfswinsten zwaarder gaan belasten en moeten de hogere inkomens meer belasting gaan betalen.

Tsipras komt ook met eisen. Hij wil een duidelijke belofte van de eurolanden dat er gepraat kan worden over een verlichting van de schuldenlast. Over de hoogte van de lonen en pensioenen zou de Griekse premier niet willen onderhandelen.

De komende dagen buigen het IMF, de ECB en de Europese Commissie zich over de Griekse voorstellen. Dijsselbloem noemde de Griekse voorstellen ‘positieve stap in het proces’. Op 25 juni komt de Eurogroep opnieuw bij elkaar en dan zou een akkoord bereikt kunnen worden.

Er wordt al maanden overlegd tussen de Grieken en de schuldeisers zonder dichter bij elkaar te komen. Aan het einde van deze maand loopt de termijn van het huidige steunprogramma af. Er ligt nog een tranche van 7,2 miljard euro te wachten op de Grieken. Zonder nieuwe deal  kan er geen aanspraak worden gemaakt op die nieuwe lening en dreigt Griekenland bankroet te gaan.