Voormalig Elstat-directeur definitief veroordeeld

9 juni 2018

Andreas Georgiou, de voormalig directeur van het Griekse statistiekbureau Elstat, is definitief veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van twee jaar wegens ‘plichtsverzuim’.

De Griekse Hoge Raad is van mening dat Georgiou de wet heeft overtreden`door cijfers over het Griekse begrotingstekort van 2009 te publiceren zonder zijn raad van toezicht daarvan in kennis te stellen. Hij zou daarmee het nationale belang hebben geschaad, omdat Griekenland aan de hand van die cijfers door de Europese Commissie en het IMF werd gedwongen tot ingrijpende bezuinigingen.

Georgiou was afkomstig van het IMF toen hij in 2010 werd aangesteld om orde op zaken te stellen bij het Griekse statistiekbureau. Zijn voorgangers bij Elstat hadden het Griekse tekort jarenlang rooskleuriger voorgesteld en Georgiou bracht de werkelijke cijfers naar buiten. Hij ontdekte met hulp van internationale experts dat het begrotingstekort geen 13,6 naar 15,4 procent bedroeg. Een lid van de raad van bestuur van Elstat zei dat het tekort slechts 3,9 procent bedroeg en beweerde dat Georgiou bewust sjoemelde met de cijfers om de schuldeisers in de kaart te spelen.

De voormalige Elstat-directeur heeft alle beschuldigingen altijd ontkend en kreeg daarbij steun van Europese collega’s en het Internationaal Monetair Fonds. Volgens Eurostat, het statistiekbureau van de EU, klopten de fiscale gegevens over 2009 die Georgiou had gegeven. Veel Grieken zien hem als medeverantwoordelijke voor de Griekse schuldencrisis en beschouwen hem als een landverrader. Georgiou trad af in augustus 2015.


Voorwaardelijke celstraf voor oud-directeur Elstat

1 augustus 2017

De oud-directeur van het Griekse statistiekbureau Elstat is in hoger beroep veroordeeld tot twee jaar voorwaardelijke gevangenisstraf wegens ‘langdurig plichtsverzuim’. Andreas Georgiou wordt bestraft omdat hij de Griekse begrotingscijfers over 2009 naar Eurostat stuurde zonder zijn raad van toezicht daarvan in kennis te stellen.

Veel Grieken zien Georgiou als medeverantwoordelijke voor de Griekse schuldencrisis en beschouwen hem als een landverrader. In 2011 werd Georgiou door een voormalig lid van de raad van bestuur van het Griekse statistiekbureau, Zoe Georganta, beschuldigd van het sjoemelen met de cijfers. Het begrotingstekort over 2009 zou met vierhonderd procent zijn verhoogd: volgens Georganta was het tekort geen 15,6 maar 3,9 procent.

Georgiou zou het begrotingstekort van 2009 bewust te hoog hebben voorgespiegeld om de schuldeisers in de kaart te spelen. Die beschuldiging werd eerder dit jaar ingetrokken, zodat hij nu alleen voor een bijzaak kon worden veroordeeld. De aanklacht dat Georgiou nog steeds in dienst was bij het IMF tijdens zijn werk bij Elstat, werd in hoger beroep afgewezen.

De voormalige Elstat-directeur heeft alle beschuldigingen altijd ontkend en kreeg daarbij steun van Europese collega’s en het Internationaal Monetair Fonds. Volgens Eurostat, het statistiekbureau van de EU, klopten de fiscale gegevens over 2009 die Georgiou had gegeven.

Andreas Georgiou was afkomstig van het IMF toen hij in 2010 werd aangesteld om orde op zaken te stellen bij het Griekse statistiekbureau. Hij trad af in augustus 2015.


EC: ‘Stop strenger toezicht op Griekse begroting’

13 juli 2017

De Europese Commissie vindt dat Griekenland niet langer op het financiële strafbankje hoeft te zitten vanwege het grote begrotingstekort. In een advies aan de Europese Raad zegt de commissie dat de buitensporigtekortprocedure (BTP) stopgezet kan worden.

De BTP is bedoeld voor EU-lidstaten met een te hoog begrotingstekort. Deze lidstaten komen dan onder verscherpt toezicht te staan.

Griekenland staat sinds 2009 onder verscherpt toezicht. In 2009 bedroeg het tekort 15,1 procent van het bbp, maar dat was in 2016 omgebogen naar een overschot van 0,7%. Hoewel Griekenland in 2017 afkoerst op een tekort van 1,2%, komt het voor het tweede jaar op rij ruim onder de minimaal verlangde 3% van het bbp.

“Dit is een symbolisch moment”, zei EU-commissaris Pierre Moscovici van Economische en Financiële Zaken. “Na zo veel jaren van opofferingen door het Griekse volk plukt het land eindelijk de vruchten van zijn inspanningen. Griekenland is klaar om de bladzijde van bezuinigingen om te slaan en een nieuw hoofdstuk te openen van groei, investeringen en werkgelegenheid.”

Als het advies van de Europese Commissie wordt overgenomen, blijven alleen Frankrijk, Spanje en het Verenigd Koninkrijk onder strenger toezicht staan.


Voormalig Elstat-baas riskeert lange celstraf

4 augustus 2016

elstatDe voormalige baas van het Griekse statistiekbureau Elstat hangt een jarenlange gevangenisstraf boven het hoofd. Andreas Georgiou zou het Griekse begrotingstekort van 2009 bewust te hoog hebben voorgespiegeld.

Een tekort van 12,8 procent ten opzichte van het bruto binnenlands product (bbp) werd bijgesteld naar 15,8 procent. Georgiou wordt ervan beschuldigd dat hij het Griekse tekort heeft overdreven in opdracht van de internationale schuldeisers. Zij konden Griekenland op basis van deze gemanipuleerde cijfers zware bezuinigingsmaatregelen opleggen. Veel Grieken zien Georgiou daarom als een landverrader die hen heeft overgeleverd aan de trojka.

Georgiou riskeert een gevangenisstraf van maximaal tien jaar omdat hij – volgens de aanklacht – ‘het nationale belang’ heeft geschaad. De voormalige baas van Elstat, die in augustus 2015 aftrad, heeft altijd ontkend dat hij met de cijfers heeft gerommeld.

Vlak voor zijn aftreden besloten de aanklagers af te zien van een zaak tegen de voormalige chef van het statistiekbureau, maar nu wordt Georgiou alsnog voor de rechter gesleept. De beschuldigingen aan zijn adres zijn afkomstig van ex-Elstat-medewerker en econometrist Zoe Garganta. Zij beweert dat het Griekse begrotingstekort in 2009 niet meer dan 4 procent bedroeg.

Andreas Georgiou was afkomstig van het IMF toen hij in 2010 werd aangesteld om orde op zaken te stellen bij Elstat. Het onafhankelijke statistiekbureau werd verdacht te nauwe banden te hebben met de Griekse overheid, ook zouden de cijfers jarenlang te rooskleurig zijn voorgesteld.

 


Griekenland haalde begrotingsdoelen niet

15 april 2015

eurocrisisGriekenland heeft in 2014 de doelstellingen voor de bestrijding van de schuldencrisis niet gehaald. Zowel het begrotingstekort als de omvang van de schuldenlast zijn groter uitgevallen dan de bedoeling was. Dat maakte het Griekse statistiekbureau Elstat bekend.

De conservatieve regering van premier Samaras schatte dat het begrotingstekort over 2014 zou uitkomen op 1,3 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Maar het tekort is nu 3,5 procent. De schuldenlast blijft in verhouding tot het binnenlands product enorm en kwam in 2014 uit op 177 procent van het bbp. In absolute cijfers is het wel afgenomen en bedraagt de schuldenlast nu 317,1 miljard euro.

De huidige linkse regering onder leiding van premier Tsipras is nog altijd in onderhandeling met de EU, de ECB en het IMF over de laatste schijf van het tweede internationale noodplan voor Griekenland. De Grieken moeten een lijst met economische hervormingen inleveren, maar de internationale schuldeisers zijn nog niet overtuigd van de Griekse plannen. Op 20 april moet de definitieve lijst met maatregelen zijn ingeleverd.

Ondertussen verlaagde kredietbeoordelaar S&P de status van Griekenland van B- naar CCC+. Volgens S&P blijft het onzeker of Athene aan alle betalingsverplichtingen kan blijven voldoen en zijn economische hervormingen hard nodig.

Een lagere kredietwaardigheid betekent dat investeren in Griekse staatsleningen een nog groter risico met zich meebrengt. Door de lage beoordeling van ratingbureaus heeft Griekenland al een paar jaar geen toegang tot de kapitaalmarkt. Om aan geld te komen is het land afhankelijk van noodleningen.


Tekort Griekse overheid in 2013 gedaald

15 januari 2014

euro_grieksevlagHet tekort van de centrale Griekse overheid is vorig jaar geslonken tot 5,3 miljard euro. Dat meldt het Griekse ministerie van Financiën op basis van voorlopige cijfers.

Het verschil tussen de uitgaven en de inkomsten van de overheid was ruim 10 miljard euro kleiner dan in 2012. Dat was een grotere verbetering dan werd verwacht. De doelstelling voor het tekort stond op 6,1 miljard euro.

In het tekort van de centrale overheid wordt geen rekening gehouden met de uitgaven van fondsen voor de sociale zekerheid of inkomsten van staatsbedrijven.

Afgezien van de uitgaven aan rente over de staatsschuld ontstond een overschot van 691 miljoen euro. Het doel voor dit zogeheten primaire overschot was 15 miljoen euro.


Trojka stelt bezoek aan Athene uit

30 november 2013

vlag eurosInspecteurs van de trojka hebben hun geplande bezoek aan Athene voorlopig uitgesteld.

Ze zouden eigenlijk volgende week afreizen naar de Griekse hoofdstad, maar volgens minister van Financiën Yannis Stournaras komen de inspecteurs nu waarschijnlijk in de tweede week van december.

De Griekse regering en de trojka (EU, ECB en IMF) zijn het op bepaalde punten nog altijd niet eens over verdere bezuinigingen en hervormingen die Griekenland moet doorvoeren.

De trojka moet de maatregelen goedkeuren voordat Griekenland weer geld kan krijgen uit het noodkrediet dat door de internationale geldschieters beschikbaar is gesteld.

Griekenland en de trojka zijn het oneens over de bezuinigingen die nodig zijn om het gat op de begroting voor 2014 te verkleinen. Ook over hervormingen op de lange termijn, zoals inkrimping van de publieke sector is er nog steeds geen akkoord bereikt.

Verder wil de trojka dat beschermingsmaatregelen voor huiseigenaren die hun hypotheek niet meer kunnen betalen worden opgeheven.

 


Grieken praten met trojka over begrotingstekort

12 november 2013

puzzelstuk euroMinister van Financiën Yiannis Stournaras praat vandaag met de trojka over eventuele extra maatregelen die Griekenland volgend jaar moet nemen om aan de financieringseisen te blijven voldoen.

Over drie dagen wil Stournaras een nieuwe begroting presenteren aan het Griekse parlement. Het voorgestelde budget heeft echter een tekort van vijfhonderd miljoen euro.

Volgens de Griekse regering kan dat gat worden gedicht zonder aanvullende bezuinigingsmaatregelen. Functionarissen van de trojka (Europese Commissie, Europese Centrale Bank en Internationaal Monetair Fonds) onderzoeken nu of dat klopt.

De internationale geldschieters  willen daarnaast ook op de hoogte worden gebracht van de Griekse plannen om massaal ambtenaren te ontslaan en om hypotheken te garanderen. Verder willen de inspecteurs meer informatie over de noodlijdende Griekse staatsbedrijven.


‘Grieks financieringstekort circa 6 miljard’

14 oktober 2013

euro muntenGriekenland zal naar verwachting in de tweede helft van volgend jaar een financieringstekort hebben van vijf tot zes miljard euro.

Dat zei bestuurder bij de Europese Centrale Bank Jörg Asmussen voorafgaand aan overleg met de ministers van Financiën van de eurolanden in Luxemburg.

Asmussen riep de Griekse autoriteiten op om iets te doen aan het ‘significante tekort’. De exacte hoogte van het bedrag zal afhangen van hoeveel staatsbedrijven Griekenland weet te privatiseren, aldus Asmussen. Volgens de ECB-bestuurder zal de eurogroep voor het eerst bespreken hoe dit tekort is op te lossen.

Het huidige programma voor Griekenland loopt eind 2014 af. Het land zal dan waarschijnlijk nog niet helemaal in staat zijn op eigen benen te staan. De eurolanden hebben altijd gezegd Griekenland bij te staan totdat het land dit wel kan.


Begrotingstekort komt uit op 2,4 procent

7 oktober 2013

euro syntagmaHet Griekse begrotingstekort komt dit jaar exclusief de herkapitalisatie van banken uit op 2,4 procent. Dat staat in een ontwerpbegroting voor 2014 die plaatsvervangend minister van Financiën Christos Staikouras presenteerde.

De ontwerpbegroting gaat uit van een economische krimp van vier procent dit jaar en een groei van 0,6 procent volgend jaar. Volgens Staikouras worden er volgend jaar geen nieuwe belastingmaatregelen ingevoerd. Desondanks zullen de inkomsten van de staat met 4,6 procent groeien ten opzichte van 2013.

Het primaire begrotingsoverschot, waarbij de bedragen die het land aan rente voor leningen moet betalen en betalingen aan sociale zekerheid buiten beschouwing blijven, zal uitkomen op 340 miljoen euro. Voor 2014 wordt gerekend op een overschot van 2,8 miljard euro.

De Griekse overheid voorziet een gemiddelde werkloosheid van 27 procent over 2013 en een geleidelijke daling tot 26 procent in 2014.