Politie schrapt coronaboete vluchtelingen

26 augustus 2021

De vluchtelingen die een boete van 5000 euro kregen omdat ze geen negatieve PCR-test bij zich hadden bij aankomst in Griekenland, hoeven deze toch niet te betalen. De Griekse politie heeft de boete ingetrokken vanwege een ‘verkeerde interpretatie van de wet’.

De groep van 25 vluchtelingen arriveerde drie weken geleden met een boot op Chios. Na hun aankomst werden ze volgens protocol eerst veertien dagen in quarantaine geplaatst en vervolgens (toen ze geen van allen ziek bleken) naar een asielzoekerscentrum gebracht voor de formele registratie.

Daar kregen ze allemaal een boete van 5000 euro omdat ze geen vaccinatiebewijs of negatieve uitslag van een coronatest bij zich hadden. Het bedrag zou worden ingehouden op de toelage waar asielzoekers recht op hebben. De Griekse politie hanteerde bij deze beslissing de covidregels die gelden voor toeristen en zakenreizigers.

Bovendien was het document dat moesten ondertekenen opgesteld in het Grieks, zonder vertaling. De vluchtelingen begrepen daardoor niet waar ze hun handtekening onder zetten.

Berichtgeving over het voorval in de krant Efimerida ton syntakton, leidde tot veel verontwaardiging in Griekenland en daar buiten. Twee dagen nadat het artikel in de krant verscheen, maakte het hoofdkantoor van de Griekse politie bekend dat de boete wordt ingetrokken. “Dit is een verkeerde interpretatie van de wet door de politie”, luidde de toelichting.

Hoewel de boete werd kwijtgescholden, is de zaak voor de vluchtelingen nog niet afgedaan. Justitie beschuldigt hen namelijk niet alleen van het illegaal binnenkomen van het land, maar ook van het verspreiden van het coronavirus in Griekenland.


Journalist Ingeborg Beugel aangehouden op Hydra

22 juni 2021

De Nederlandse journalist en programmamaker Ingeborg Beugel is op Hydra gearresteerd voor het ‘faciliteren van illegaal verblijf aan een asielzoeker’ in haar huis in Athene en op Hydra.

Ze werd op 13 juni aangehouden en aangeklaagd (volgens een wet uit 1991 die vrijwel nooit meer wordt toegepast in Griekenland) omdat ze een 23-jarige asielzoeker uit Afghanistan onderdak bood.

Beugel werd naar het politiebureau van Hydra gebracht en vandaar geboeid naar de rechtbank in Piraeus. Op de aanklacht staat minimaal een jaar gevangenisstraf en een boete van 10.500 euro. Ook de man werd gearresteerd, na twee uur verhoor in Piraeus is hij weer vrijgelaten.

De zaak komt in oktober voor de rechter.

Beugel ontmoette de Afghaanse asielzoeker Fridoon en zijn hond in december 2018 in het kamp in Malakasa, ten noorden van Athene. Ze maakte daar filmopnames voor een documentaire over de economische crisis en het migratievraagstuk. Hij hielp haar met vertalingen en toen de levensomstandigheden in het kamp ondraaglijk werden voor hem en zijn hond, ving Beugel hem op. Ze noemt Fridoon ‘mijn geadopteerde zoon’.

Volgens de krant ‘Efimerida ton syntakton’, die het verhaal publiceerde, zouden sommige bewoners van Hydra de nieuwe gast niet goedkeuren en uiteindelijk gaf iemand Beugel aan bij de politie. Haar advocaat zegt dat er ‘meerdere anonieme aanklachten’ liggen. De politie zou Fridoon onder druk hebben gezet om erachter te komen of de Nederlandse hem geld gaf.

“Anonieme klachten? Ze doen me denken aan de Nederlandse dossiers die tijdens de Tweede Wereldoorlog de Joden verraden die in hun huizen zaten”, zei Beugel tegen ‘Efimerida ton syntakton’. “Griekenland wordt in mijn ogen geïdentificeerd met gastvrijheid, zo heb ik het ervaren toen ik er voor het eerst kwam. Als ze gastvrijheid criminaliseren, zullen ze een einde maken aan wat we kennen als de Griekse cultuur.”

De 61-jarige Beugel, die al bijna 40 jaar een huis op Hydra heeft, is correspondent voor Nederlandse media. Ze schrijft regelmatig kritisch over de situatie van de vluchtelingen in Griekenland en de harde houding van de regering-Mitsotakis.

Lees het hele verhaal van Ingeborg in De Groene


Nederland geeft 4 miljoen voor opvang vluchtelingkinderen in voogdij-instellingen

7 mei 2020

Griekenland krijgt van Nederland 3,5 tot 4 miljoen euro voor het opzetten van voogdij-instellingen voor de opvang van alleenstaande minderjarige vluchtelingen op het vasteland. Dat schrijft staatsecretaris Ankie Broekers-Knol (Asiel en Migratie, VVD) aan de Tweede Kamer.

Ook kunnen de Grieken een beroep doen op de expertise van Stichting Nidos, die in Nederland verantwoordelijk is voor de voogdij van minderjarige asielzoekers. De opvangplekken blijven drie jaar beschikbaar. Op korte termijn zullen er 48 alleenstaande minderjarigen worden opgevangen. Volgens Broekers-Knol kunnen er in totaal zeker 500 alleenstaande minderjarige vluchtelingen geholpen worden.

Griekenland vraagt al sinds eind vorig jaar aan andere EU-landen om 2500 kwetsbare vluchtelingenkinderen over te nemen uit de overvolle kampen op de eilande. Elf landen, waaronder Duitsland, zijn op dat verzoek ingegaan. Nederland weigert dat. Volgens Broekers-Knol is het herplaatsen van deze kinderen geen oplossing en is het beter om in te zetten op structurele verbeteringen in Griekenland.

In de coalitie ontstond onenigheid over het standpunt om geen alleenstaande minderjarige vluchtelingen op te nemen. De VVD en het CDA zagen er geen heil in, D66 en de Christen Unie wel. Ook ruim vijftig Nederlandse gemeenten zijn bereid de kinderen op te vangen. Na weken onderhandelen kwam dit compromis uit de bus.

Vluchtelingenwerk Nederland, Defence for Children en Stichting Vluchteling noemen het besluit van het kabinet een ‘schijnoplossing’. “De halsstarrigheid om een klein deel van de kinderen over te nemen getuigt van een grote onwil om solidair te zijn met Griekenland”, stellen de vluchtelingenorganisaties in een gezamenlijke reactie. “De kinderen hebben geen tijd om te wachten tot een meerjarenprogramma is opgezet.”


Grieks parlement stemt voor strengere asielwetten

1 november 2019

Het Griekse parlement heeft gisteravond een nieuwe, strenge asielwet aangenomen. Volgens premier Kyriakos Mitsotakis worden de asielprocedures hierdoor versimpeld en versneld.

De Griekse regering wil dat de nieuwe wet zo snel mogelijk ingaat, omdat volgens de premier ‘de schouders van Griekenland niet sterk genoeg zijn de problemen van drie continenten tegelijk te dragen’.

Mensen die geen recht hebben op asiel kunnen met de nieuwe wet gemakkelijker worden teruggestuurd naar het land van herkomst. Tijdens zijn campagne voor de verkiezingen van afgelopen zomer beloofde Mitsotakis 10.000 migranten terug te sturen in 2020. “Ons land weet wat het betekent om een vluchteling te zijn en we zullen onderdak bieden aan diegenen die gevaar lopen. Maar dit zal volgens de regels gebeuren.”

Met de nieuwe wet wordt het makkelijker om asielzoekers langer – tot 18 maanden – op te sluiten zonder tussenkomst van een rechter, wordt de speciale bescherming van kwetsbare mensen (bijvoorbeeld van alleenreizende minderjarigen) beperkt en wordt het moeilijker om een werkvergunning te krijgen.

Ook wordt de lijst met veilige landen uitgebreid, wordt het lastiger om te bewijzen dat iemand slachtoffer is van marteling en wordt het recht om in beroep te gaan tegen een afgewezen asielverzoek aangepast.

Kritiek op nieuwe wet

Mensenrechtenorganisaties hebben kritiek op de 237 pagina’s tellende wet. Volgens Philip Leclerc, vertegenwoordiger in Griekenland van de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR, zullen de wijzigingen mensen in gevaar brengen die bescherming nodig hebben.

Ook de commissaris voor Mensenrechten van de Raad van Europa, Dunja Mijatovic, uitte haar zorgen. Zij meent dat de nieuwe asielwet kan leiden tot schendingen van de mensenrechten. Mijatovic riep de andere Europese landen op om Griekenland niet alleen financieel bij te staan, maar ook zelf meer asielzoekers over te nemen.

Oppositiepartij Syriza, die tegen het voorstel stemde, zegt dat de nieuwe wet in strijd is met het internationale recht.

Trage asielprocedures

Door trage procedures en chronisch personeelsgebrek wachten in Griekenland 75.000 migranten al maanden – soms zelfs jaren – op de afhandeling van hun asielaanvraag. Mensen die nu op de Griekse eilanden arriveren krijgen te horen dat hun eerste afspraak met de asieldienst pas in 2021 of 2022 is.

In de overvolle kampen op de Griekse eilanden in de Egeïsche Zee verblijven volgens de officiële cijfers momenteel zo’n 35.000 migranten. Dat is een record sinds in 2016 het akkoord tussen Turkije en de Europese Unie werd ondertekend over de vluchtelingenstromen. Bijna 44.000 mensen maakten in de eerste 10 maanden van dit jaar de oversteek vanuit Turkije naar Griekenland, in heel 2018 waren dat er 32.500.


Regering neemt maatregelen na migratiepiek

31 augustus 2019

Premier Kyriakos Mitsotakis heeft vandaag zijn kabinet bijeengeroepen voor een spoedberaad naar aanleiding van de 16 migrantenboten die deze week in 24 uur tijd arriveerden op Lesbos. Tijdens het crisisberaad is besloten om de situatie in de overvolle opvangkampen op Lesbos, Chios, Leros, Kos en Samos te verlichten.

De regeringsraad voor buitenlandse zaken en defensie (KYSEA) heeft zeven maatregelen aangekondigd omdat de geleidelijke toename van migratiestromen in de afgelopen maanden een ‘nieuw, robuust beleid’ vereist, zei regeringswoordvoerder Stelios Petsas.

Er is onder meer afgesproken dat mensen uit kwetsbare groepen van de kampen op de eilanden worden overgeplaatst naar het vasteland. 116 minderjarigen die op de eilanden wachten op gezinshereniging worden onmiddellijk naar de EU-landen gebracht waar hun families verblijven. De komende weken worden 250 andere minderjarigen overgebracht naar het vasteland.

Daarnaast wordt de asielprocedure veranderd. Afgewezen asielzoekers moeten direct (en zonder beroepsprocedure) teruggestuurd worden naar Turkije of hun land van herkomst. Ook komen er meer politiepatrouilles om mensen op te sporen, die ondanks een afgewezen asielaanvraag toch nog in Griekenland zijn.

Verder moet de grensbewaking worden aangescherpt in samenwerking met het Europese kustwachtagentschap Frontex, de EU en de NAVO. De Griekse kustwacht krijgt tien speedboten die de boten van mensensmokkelaars uit Turkije moeten onderscheppen.

Op Lesbos kwamen twee dagen geleden in een tijdsbestek van 24 uur 16 boten aan met in totaal 650 migranten, waaronder minstens 250 kinderen. Zo’n massale oversteek vanuit Turkije is al drie jaar niet meer voorgekomen. In totaal zitten er meer dan 25.000 mensen in de kampen, vaak in erbarmelijke omstandigheden.


Harde kritiek op ‘inhumane’ behandeling migranten

19 februari 2019

De Raad van Europa heeft Griekenland hard op de vingers getikt vanwege de ‘onmenselijke en vernederende behandeling’ van migranten en asielzoekers.

Het comité ter voorkoming van marteling (CPT) van de Raad van Europa schrijft in een rapport dat de omstandigheden waaronder migranten in Griekse politiebureaus en opvangcentra worden behandeld op sommige plekken beneden alle peil zijn. Het rapport werd gepubliceerd na een tiendaags bezoek aan Griekenland in april 2018.

“Buitenlanders die door de Griekse autoriteiten beroofd zijn van hun vrijheid moeten op humane en waardige wijze worden behandeld”, schrijft de CPT. “Maar de detentievoorwaarden bleken in sommige van de bezochte politie- en grenswachtstations ernstig onder de maat te zijn.” In een politie- en grenskantoor in Isaakio in het oosten van Griekenland werden 41 buitenlanders aangetroffen die in een vuil onderkomen met 1,5 vierkante meter ruimte per persoon moesten overnachten.

1,5 m² leefruimte per persoon

Vooral in een detentiecentrum in Fylakio vlak bij de Turkse grens (dat door de Europese Unie is gefinancierd), waar migranten op hun uitzetting wachten, schrokken delegatieleden van wat ze aantroffen. Gezinnen, kinderen, zwangere vrouwen en alleenstaande mannen van verschillende nationaliteiten werden weken en soms zelfs maanden samen vastgehouden met 1 tot 1,5 vierkante meter ruimte per persoon. In een ruimte werden soms 95 mensen gepropt.

Het CPT zegt in het rapport ook dat het geloofwaardige meldingen heeft ontvangen van migranten die zeggen dat de politie hen heeft mishandeld. De agenten gebruikten verbaal geweld en hebben geslagen, geduwd en geschopt. Andere migranten beweren dat ze door grenswachten zijn teruggestuurd naar Turkije.

Ook de (psychische) gezondheidszorg liet in de opvangcentra te wensen over. Volgens het rapport is er gebrek aan artsen, medicijnen, voedsel en drinkwater in de verschillende kampen langs de landgrens van Turkije, in Athene en op de Egeïsche eilanden. Verder was er kritiek op het feit dat honderden niet-begeleide minderjarigen in dezelfde kamers werden gehuisvest als alleenstaande mannen, waardoor ze het risico lopen op seksueel geweld.

Verhoogde migratiedruk

De Griekse autoriteiten zeggen in een reactie die ook in het rapport is opgenomen dat de slechte detentieomstandigheden in de Evros-regio te wijten waren aan ‘verhoogde migratiedruk’ ten tijde van het CPT-bezoek. Ook worden de beschuldigingen voor de ‘push-back’-operaties en mishandeling krachtig ontkend.

Een onmenselijke en vernederende behandeling is verboden volgens het Europese verdrag van de mensenrechten. Het comité roept Griekenland op de situatie aan te pakken. Het CPT  benadrukt dat ‘onmiddellijke actie’ nodig is om ervoor te zorgen dat kwetsbare personen naar een geschikte locatie worden overgebracht en dat vrouwen en kinderen nooit samen worden gehuisvest met mannen die geen familie zijn.