Voormalig Elstat-directeur definitief veroordeeld

9 juni 2018

Andreas Georgiou, de voormalig directeur van het Griekse statistiekbureau Elstat, is definitief veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van twee jaar wegens ‘plichtsverzuim’.

De Griekse Hoge Raad is van mening dat Georgiou de wet heeft overtreden`door cijfers over het Griekse begrotingstekort van 2009 te publiceren zonder zijn raad van toezicht daarvan in kennis te stellen. Hij zou daarmee het nationale belang hebben geschaad, omdat Griekenland aan de hand van die cijfers door de Europese Commissie en het IMF werd gedwongen tot ingrijpende bezuinigingen.

Georgiou was afkomstig van het IMF toen hij in 2010 werd aangesteld om orde op zaken te stellen bij het Griekse statistiekbureau. Zijn voorgangers bij Elstat hadden het Griekse tekort jarenlang rooskleuriger voorgesteld en Georgiou bracht de werkelijke cijfers naar buiten. Hij ontdekte met hulp van internationale experts dat het begrotingstekort geen 13,6 naar 15,4 procent bedroeg. Een lid van de raad van bestuur van Elstat zei dat het tekort slechts 3,9 procent bedroeg en beweerde dat Georgiou bewust sjoemelde met de cijfers om de schuldeisers in de kaart te spelen.

De voormalige Elstat-directeur heeft alle beschuldigingen altijd ontkend en kreeg daarbij steun van Europese collega’s en het Internationaal Monetair Fonds. Volgens Eurostat, het statistiekbureau van de EU, klopten de fiscale gegevens over 2009 die Georgiou had gegeven. Veel Grieken zien hem als medeverantwoordelijke voor de Griekse schuldencrisis en beschouwen hem als een landverrader. Georgiou trad af in augustus 2015.


Voorwaardelijke celstraf voor oud-directeur Elstat

1 augustus 2017

De oud-directeur van het Griekse statistiekbureau Elstat is in hoger beroep veroordeeld tot twee jaar voorwaardelijke gevangenisstraf wegens ‘langdurig plichtsverzuim’. Andreas Georgiou wordt bestraft omdat hij de Griekse begrotingscijfers over 2009 naar Eurostat stuurde zonder zijn raad van toezicht daarvan in kennis te stellen.

Veel Grieken zien Georgiou als medeverantwoordelijke voor de Griekse schuldencrisis en beschouwen hem als een landverrader. In 2011 werd Georgiou door een voormalig lid van de raad van bestuur van het Griekse statistiekbureau, Zoe Georganta, beschuldigd van het sjoemelen met de cijfers. Het begrotingstekort over 2009 zou met vierhonderd procent zijn verhoogd: volgens Georganta was het tekort geen 15,6 maar 3,9 procent.

Georgiou zou het begrotingstekort van 2009 bewust te hoog hebben voorgespiegeld om de schuldeisers in de kaart te spelen. Die beschuldiging werd eerder dit jaar ingetrokken, zodat hij nu alleen voor een bijzaak kon worden veroordeeld. De aanklacht dat Georgiou nog steeds in dienst was bij het IMF tijdens zijn werk bij Elstat, werd in hoger beroep afgewezen.

De voormalige Elstat-directeur heeft alle beschuldigingen altijd ontkend en kreeg daarbij steun van Europese collega’s en het Internationaal Monetair Fonds. Volgens Eurostat, het statistiekbureau van de EU, klopten de fiscale gegevens over 2009 die Georgiou had gegeven.

Andreas Georgiou was afkomstig van het IMF toen hij in 2010 werd aangesteld om orde op zaken te stellen bij het Griekse statistiekbureau. Hij trad af in augustus 2015.


Voormalig Elstat-baas riskeert lange celstraf

4 augustus 2016

elstatDe voormalige baas van het Griekse statistiekbureau Elstat hangt een jarenlange gevangenisstraf boven het hoofd. Andreas Georgiou zou het Griekse begrotingstekort van 2009 bewust te hoog hebben voorgespiegeld.

Een tekort van 12,8 procent ten opzichte van het bruto binnenlands product (bbp) werd bijgesteld naar 15,8 procent. Georgiou wordt ervan beschuldigd dat hij het Griekse tekort heeft overdreven in opdracht van de internationale schuldeisers. Zij konden Griekenland op basis van deze gemanipuleerde cijfers zware bezuinigingsmaatregelen opleggen. Veel Grieken zien Georgiou daarom als een landverrader die hen heeft overgeleverd aan de trojka.

Georgiou riskeert een gevangenisstraf van maximaal tien jaar omdat hij – volgens de aanklacht – ‘het nationale belang’ heeft geschaad. De voormalige baas van Elstat, die in augustus 2015 aftrad, heeft altijd ontkend dat hij met de cijfers heeft gerommeld.

Vlak voor zijn aftreden besloten de aanklagers af te zien van een zaak tegen de voormalige chef van het statistiekbureau, maar nu wordt Georgiou alsnog voor de rechter gesleept. De beschuldigingen aan zijn adres zijn afkomstig van ex-Elstat-medewerker en econometrist Zoe Garganta. Zij beweert dat het Griekse begrotingstekort in 2009 niet meer dan 4 procent bedroeg.

Andreas Georgiou was afkomstig van het IMF toen hij in 2010 werd aangesteld om orde op zaken te stellen bij Elstat. Het onafhankelijke statistiekbureau werd verdacht te nauwe banden te hebben met de Griekse overheid, ook zouden de cijfers jarenlang te rooskleurig zijn voorgesteld.

 


EU: ‘Begrotingscijfers Elstat over 2009 klopten’

23 januari 2013

Andreas Georgiou, directeur van het Griekse statistiekbureau Elstat, heeft in 2009 de juiste gegevens verstrekt over het begrotingstekort. Dat heeft de Europese Commissie gezegd.

Volgens Eurostat, het statistiekbureau van de EU, heeft Elstat correcte fiscale gegevens over 2009 gegeven.

Tegen de directeur en twee hoge medewerkers was een strafrechtelijk onderzoek ingesteld. Georgiou werd in 2011 door een voormalig lid van de raad van bestuur van het Griekse statistiekbureau, Zoe Georganta, beschuldigd van het sjoemelen met de cijfers.

Eerder vandag had Georganta in een radio-interview nog gezegd dat het begrotingstekort over 2009 kunstmatig met vierhonderd procent was verhoogd.

Volgens Georganta was het tekort in 2009 geen 15,6 maar 3,9 procent. Het officiële cijfer, dat na een herziening tot stand was gekomen, zou niet kloppen omdat er in de berekening van de Griekse staatsschuld ten onrechte bepaalde uitgaven werden opgenomen.


Onderzoek naar manipuleren begrotingscijfers

23 februari 2012

Het Griekse parlement heeft opdracht gegeven voor een onderzoek in naar de beschuldiging dat de vorige regering het begrotingstekort over 2009 bewust te hoog heeft voorgesteld.

Na de verkiezingen van oktober 2009 maakte de nieuwe regeringspartij PASOK bekend dat het tekort van Griekenland ruim 13 procent van het bruto binnenlands product (bbp) bedroeg en niet 9 procent zoals de vorige regering had gemeld. Later werd het tekort nog eens bijgesteld  tot 15,4 procent.

Volgens Nea Dimokratia, tot oktober 2009 de regerende partij, wilde PASOK  het begrotingstekost bijstellen om makkelijker bezuinigingen door te kunnen drukken. Eind 2011 werd Andreas Georgiou, directeur van het Griekse statistiekbureau ELSTAT, al beschuldigd van het manipuleren van de cijfers.


Hoofd Grieks statistiekbureau mogelijk vervolgd

28 november 2011

Andreas Georgiou, directeur van het onafhankelijke Griekse bureau voor de Statistiek wordt mogelijk vervolgd omdat hij het Griekse begrotingstekort over 2009 te hoog zou hebben voorgesteld

Na zijn aantreden in 2010 als directeur van het nieuw opgerichte Elstat stelde Georgiou het begrotingstekort bij van 13,4 procent naar 15,8 procent van het bruto binnenlands product.

Volgens een voormalige medebestuurder van Elstat heeft Georgiou het tekort expres overdreven zodat Griekenland gedwongen zou worden extra bezuinigingen door te voeren.

Georgiou ontkent de beschuldigingen. “Ik word vervolgd omdat ik de cijfers niet heb vervalst”, zo verwees hij in de Financial Times naar een oude Griekse gewoonte om overheidsstatistieken rooskleuriger voor te stellen dan ze in werkelijkheid zijn.

Op 12 december moet Georgiou voor de onderzoeksrechter verschijnen. Indien hij wordt schuldig bevonden riskeert Georgiou levenslange opsluiting.