Algemene staking op 30 mei

15 mei 2018

De Griekse vakbonden ADEDY en GSEE hebben een algemene 24-uursstaking uitgeroepen voor woensdag 30 mei. De actie is bedoeld om te protesteren tegen ‘bezuinigingen, werkloosheid en overbelasting’.

Ook het plan van de overheid om arbeiders in de publieke sector in juni te evalueren, zoals werd afgesproken met de internationale geldschieters, stuit op veel verzet bij de vakbonden.

De overkoepelende vakbond van Griekse zeelieden (PNO) sluit zich aan bij de staking. Dat betekent dat alle schepen op 30 mei aan de kade blijven liggen en er dus ook geen veerboten varen.

PNO voert actie vanwege een lange lijst met grieven, waaronder de ‘sloop’ van het pensioenfonds voor zeelieden, het ‘plunderen’ van zijn vermogen en de verslechterde arbeidsomstandigheden. Om dezelfde redenen staakte het personeel de afgelopen maanden al meerdere keren.


Vakbond roept op tot tweedaagse staking

31 augustus 2013

staking20022013De belangrijkste Griekse vakbond in de openbare sector, Adedy, heeft ambtenaren opgeroepen op 18 en 19 september het werk neer te leggen uit protest tegen de naderende ontslagen bij de overheid.

Het ontslag van ambtenaren is een van de vele bezuinigingsmaatregelen. Tegen  eind september moeten 12.500 ambtenaren op non-actief worden gesteld. Die ambtenaren moeten er rekening mee houden dat ze hun baan verliezen als er de komende maanden bij de staat geen andere werk voor hen wordt gevonden.

Aan het eind van het jaar moeten dan nog eens 12.500 ambtenaren op non-actief worden gezet en nog eens 4.000 anderen worden ontslagen.

Volgens heeft deze besparingsmaatregel ‘de vernietiging van de publieke sector en de welvaartsstaat als doel’ en doet de Griekse regering dat op verzoek van de trojka (EU, ECB en IMF). De trojka heeft in totaal 240 miljard euro noodhulp toegezegd, maar dan moet Griekenland wel forse bezuinigingen doorvoeren.

Adedy roept de andere beroepssectoren op ook actie te voeren op 18 en 19 september.


Algemene staking op 26 september

13 september 2012

De twee grootste vakbonden in Griekenland hebben opgeroepen tot een algemene staking op 26 september.

Zowel de vakbond voor de private sector GSEE en de overheidsvakbond Adedy roepen op tot een 24-uursstaking als protest tegen de nieuwe bezuinigingsmaatregelen van 11,5 miljard euro die de regering  onder druk van de EU en het IMF wil doorvoeren.

De bezuinigingen omvatten onder meer een korting van 3,5 miljard euro op de pensioenen en 1,47 miljard op de gezondheidszorg.

Eerder deze week gingen politieagenten, leraren, ziekenhuisartsen en gemeenteambtenaren al de straat op uit protest tegen de nieuwe maatregelen.


Vakbond kondigt nieuwe acties aan

14 oktober 2010

GSEE, de grote Griekse vakbond voor privésector, heeft opgeroepen op 15 december het werk neer te leggen uit protest tegen de “neoliberale bezuinigingen” van de regering. Die dag begint in het parlement het debat over de begroting voor 2011.

GSEE, dat één miljoen leden heeft, wil de ambtenarenbond Adedy overtuigen om zich aan te sluiten bij de staking. Als de actie doorgaat, wordt het de zevende algemene staking van dit jaar.

Griekenland moet fors bezuinigen om het begrotingstekort terug te dringen tot 7 procent van het bruto binnenlands product, de helft van het percentage van 2009.